„Exkurzi podpořil grant švýcarsko-české spolupráce,“ zmínil se Martin Kincl, organizátor akce z prostějovského ekocentra Iris. Vysvětlil, že grant získali na zkvalitnění péče o cenné lokality na Prostějovsku.

„Ty v okolí Ondratic do tohoto grantu patří,“ uzavřel přírodovědec.