Nehledět jen na cenu, ale také na kvalitu. To je doporučení, které se v probíhající motoristické sezoně určitě hodí každému při tankování pohonných hmot v Olomouckém kraji. Přestože se v České republice postupně zlepšuje kvalita prodávaného benzínu i nafty a problémy přetrvávají spíše u LPG, v regionu tomu tak není. Česká obchodní inspekce od začátku roku uložila několika prodejcům mnohatisícové pokuty kvůli nedodržení požadavků na kvalitu benzínu, motorové nafty i LPG.

Motoristé by si proto měli při tankování pohonných hmot raději vždy vyžádat doklad o nákupu a pečlivě si jej uschovat pro případ technické závady na vozidle způsobené nekvalitním palivem.

„Při reklamaci jej pak předloží prodejci paliva. Ten je povinen sepsat reklamační protokol a vše vyřídit v zákonné lhůtě 30 dnů. Řidič musí doložit výpisem z karty nebo účtenkou, že na dané čerpací stanici skutečně tankoval," doporučil mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

Dali vám špatný benzín? Obraťte se na ČOI

Pokud má spotřebitel podezření, že u čerpací stanice natankoval nekvalitní pohonné hmoty, může se hned obrátit na nejbližší inspektorát ČOI a podat písemný podnět ke kontrole. Do něj musí uvést co nejvíce detailů.

„Název a adresu čerpací stanice, datum a dobu tankování, druh paliva a také číslo stojanu. Naši inspektoři tam provedou kontrolu a odeberou vzorky. Pokud se prokáže, že pohonné hmoty byly závadné, může spotřebitel u provozovatele čerpací stanice žádat na základě protokolu, který mu zašleme, vrácení peněz za pohonné hmoty i proplacení faktury za opravu vozu," dodal Jiří Fröhlich.

Kvalita pohonných hmot prodávaných na čerpacích stanicích v celé České republice se podle něj v poslední době postupně zlepšuje. Nejvíce je to znát u benzínu a motorové nafty, nedostatky přetrvávají zejména u LPG.

„Kvalita šla výrazně nahoru od okamžiku, kdy jsme začali zveřejňovat konkrétní údaje o čerpacích stanicích, které spotřebitelům prodávají nekvalitní pohonné hmoty. Ukázalo se, že to na ně často platí mnohem víc než uložené statisícové pokuty," poznamenal mluvčí ČOI. (mak)

Čerpací stanice, které ČOI v prvních pololetí roku 2015 pokutovala

Adresa čerpací stanice   Provozo­vatel   Závadné palivo    *Výše pokuty v korunách

Litovel-Nasobůrky, Zdeněk Urbánek, Litovel benzín –překročen limit pro etanol, *270 tisíc

Břest, Hulínská 38, Q Group Olomouc, nafta-vzorek nevyhověl při destilaci, *600 ti­síc

Žerotínova ul. Šumperk a také Mořice, Kumegas PB Olomouc, LPG-překročeny limity síry, *souhrnná pokuta za obě čerpací stanice 200 tisíc*

Bohdíkov – Aloisov 14, Milan Ratajský, Šumper, LPG-překročen limit síry, *60 tisíc

Brodek u PV, Vladislav Hanslík, Brodek u PV, benzín-nevyhověl při destilaci, nafta-nevyhověl bod vzplanutí, *souhrnná pokuta za obě paliva 60 tisíc

Zdroj: www.coi.cz