„Jednu cenu předáváme in memoriam. Kategorie nejsou žádné, pouze bude předávaná cena Pedagog Olomouckého kraje a pak ještě cena náměstka Olomouckého kraje," uvedl organizátor akce Pavel Šír.

Publikum, v němž nechyběli ani hejtman Jiří Rozbořil či náměstek ministra školství Jaroslav Fidrmuc, pak potleskem ocenilo potleskem laureáty ceny.

Mezi nimi byli i zástupci z Prostějovska. Jednalo se o Blanku Čechovou ze Střední školy designu a módy, Josefa Melku z prostějovského strojírenského učiliště a také Janu Nedbalovou ze Základní umělecké školy v Plumlově.Pedagog Olomouckého kraje – ocenění učitelům - Jiří Prudký Prostějov

Cenu náměstka hejtmana pak převzal Jiří Prudký (na snímku vpravo), který působil v čele prostějovské hvězdárny čtyři desetiletí.

Ocenění dostali učitelé často právě za dlouholetou práci, tvoření vlastních učebních pomůcek a účast na řadě mimoškolních aktivit.

Hejtmanovo vyznání

Na předávání pak zazněly také projevy. V nich se však pouze neděkovalo, ale zdůrazňovala se také důležitost i náročnost učitelského povolání.

„Kantoři mají v rukou budoucnost našich dětí. Sám mám v rodině učitele a odmala mi bylo vštěpování, že učitelství je nejvznešenějším povoláním a pedagogové jsou nejšťastnější lidé. Dnes si ale říkám, zaplať pánbů, že jsem se učitelem nestal," sdělil například přítomným hejtman Jiří Rozbořil.

Pochválil a popřál dobrou práci všem učitelům, především však těm oceněným.

Mezi nimi byla také Blanka Čechová. Sama tak trochu navázala na hejtmanův proslov, v němž padlo i to, že učitelství aktuálně není nejprestižnější zaměstnání.

„Prestiž má tohle povolání nevalnou, ani není tolik volna, jak se může zdát. Zároveň je to ale velmi zajímavá práce a teď si nedokáži představit, že bych dělala něco jiného," uvedla středoškolská kantorka.

Společně s ostatními pedagogy i návštěvníky programu se pak mohla také zúčastnit divadelního představení Gottland v podání Lukáše Hejlíka.

Ocenění pedagogové

Karel Crhonek Zábřeh na Moravě

Blanka Čechová Prostějov

Josef Dvořák Olomouc

Zbyšek Fojtík Olomouc

Marie Holinková Šumperk

Václav Hušek Uničov

Šárka Hynková Jeseník

Světlana Lokočová Olomouc

Karel Machyl Hranice na Moravě

Josef Melka Prostějov

Jana Nedbalová Plumlov

Hana Neoralová Olomouc

Jaromír Růžička Kojetín

Danuše Švyhnosová Šumperk

Eliška Tkadlecová Přerov

Ceny náměstka Olomouckého kraje:

Jiří Prudký Prostějov

Lubomír Vrtek Jeseník

Martina Zahnášová Olomouc