V místě, kde k nehodě došlo, se nachází hned několik bezpečnostních prvků. Jedná se o zvukovou i světelnou signalizaci, ale také závory.

Na Prostějovsku nejsou na méně frekventovaných cestách, jako je právě ulice Pod Kosířem, úplně běžné. Výhled do kolejiště zde však při cestě od centra města částečně blokuje bytový dům.V Prostějově a okolí je hned několik železničních přejezdů. Naprostá většina má světelné a zvukové zabezpečení, řada také závory. Na snímku železniční přejezd v prostějovské ulici Pod Kosířem.

Prostějované však označují jako nebezpečné nebo nepřehledné jiné přejezdy.

„Mezi Kostelcem a Prostějovem je místo, kde se nachází silnice, cyklostezka, železnice a ještě k tomu křižovatka. Chybí zde jak závory, tak světla upozorňující řidiče na blížící se vlak. V noci je to tam hrozné, nevím, zda mám hlídat stezku, přejezd, silnici, někteří tam oslňují," říká například Jitka Nadymáčková s tím, že není lehké poznat, zda jede vlak nebo auto ze zapnutými dálkovými světly.

Další lidé pak označují za nebezpečné přejezdy převážně v Prostějově. Mezi nimi je například místo u železniční zastávky ve Vrahovicích a také přejezd v Českobratrské u­lici.

Nejbezpečnější jsou závory

Ne všechny srážky s vlakem má však na svědomí nepřehlednost míst nebo chybějící zabezpečení. Správa železničních dopravních cest (SŽDC) se potýká také s pokusy o sebevraždu. Údaje z Prostějova a tratí z okolí města říkají, že nehledě na příčinu došlo za poslední čtyři roky na přejezdech k jednadvaceti srážkám.

„Za toto období při nehodách dva lidé zemřeli a pět se jich zranilo," uvádí vedoucí tiskového oddělení SŽDC Jakub Ptačinský.

„Drážní prostor je přesně tak bezpečný, jak bezpečně se na něm lidé chovají. Devadesát devět procent nehod na přejezdech i mimo ně je způsobeno nekázní chodců nebo řidičů vozidel. Obecně platí, že nejbezpečnější variantou je jakékoliv závorové zabezpečení. Tedy kombinace, světelného a zvukového varování s klasickými břevny, které zamezí vjezdu," dodává.

S těmito závěry souhlasí také Drážní inspekce.

„Z dlouhodobějšího hlediska na základě statistických dat lze konstatovat, že nejtragičtější následky mají střetnutí na železničních přejezdech zabezpečených světelnou výstražnou signalizací bez závor. Drážní inspekce proto soustavně doporučuje, aby co největší množství přejezdů zabezpečených světelným signalizačním zařízením bylo doplněno závorami. Takový způsob řešení úrovňového křížení silnice a dráhy železniční se z dlouhodobého hlediska jeví jako nejméně rizikový pro silniční i drážní dopravu," tvrdí mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Zda se však závor dočkají právě přejezd ve Vrahovicích nebo troje křížení silnic a tratě mezi Kostelcem a Prostějovem, Správa železničních dopravních cest nepotvrdila. V mapě uveřejněné hejtmanstvím olomouckého kraje přitom dvě stavební úpravy přejezdů figurují. Jedná se o místo křížení tratě z Kostelce do Prostějova a silnicí na Litovel a také o zhruba kilometr vzdálený přejezd na komunikaci spojující Smržice a Mostkovice.