Obyčejní Prostějované jsou ze stavu budovy a jejího bezprostředního okolí zoufalí, a to je objekt kulturní památkou.

„Je to opravdu síla, jak dům zchátral. Jen se podívejte, všude vytlučená okna, na zemi stovky střepů a všudypřítomné odpadky. Je mi z toho smutno. Navíc jsem viděla do budovy šplhat i podivná individua,“ sděluje mi u budovy paní Jana Sklenářová, která do areálu chodí s dětmi na procházky.

„Moje holčička a chlapec mají ode mě zákaz byť se jen k budově přiblížit,“ říká dále maminka a pozastavuje se nad tím proč objekt působí jako pěst na oko, když jinak je areál staré nemocnice jako ze škatulky.

Cesta k záchraně

Proč je tedy budova v takovém stavu a blýská se jí na lepší časy?

Pojďme se na to podívat popořádku. Objekt i s částí přilehlých pozemků v říjnu 2016 koupilo od kraje za 7 150 000 korun družstvo HOME FIT Plus z Brna.

„Podpisem kupní smlouvy se družstvo zavázalo, že nemovitosti bude využívat za účelem poskytování sociálních nebo zdravotnických služeb. Dále přijalo závazek, že nejpozději do tří let od nabytí vlastnického práva k nemovitostem zajistí vydání pravomocného stavebního povolení na rekonstrukci tohoto objektu a zahájí stavební práce. Tato lhůta skončí 26. října 2019,“ uvedl tiskový mluvčí Olomouckého kraje Vladimír Lichnovský s tím, že splnění těchto závazků je utvrzeno smluvní pokutou ve výši jednoho milionu korun.

„Předpokládáme, že nový vlastník dodrží své závazky, neboť vše tomu dosud nasvědčuje, a že v nejbližší době bude rekonstrukce stavby zahájena,“ dodal mluvčí Lichnovský.

Byty, sál i jídelna

Deníku se podařilo zjistit, že družstvo HOME FIT Plus už opravdu učinilo první kroky k tomu, aby rekonstrukce objektu začala.

Dne 12. 2. 2019 totiž nabyla právní moci veřejnoprávní smlouva mezi zmíněným družstvem a Stavebním úřadem města Prostějova o umístění stavby a provedení stavby pod názvem „Komunitní dům seniorů, Prostějov“. (Pozn. redakce: veřejnoprávní smlouva nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení.)

Z uzavřené smlouvy můžeme vyčíst, že bývalý Domov řádových sester v Prostějově projde rekonstrukcí a přestavbou. Záměrem je zřízení komunitního domu seniorů. Objekt bude rozdělen do dvou částí a to na část pro bydlení a část pro veřejnost obsahující víceúčelový sál a jídelnu. Část pro bydlení bude obsahovat 25 bytů, jedno až dvoupokojových, několik z nich má být bezbariérových.

Domov řádových sester a ošetřovatelek v areálu staré nemocnice v Prostějově na archivním snímku

Domov sester a ošetřovatelek na archivním snímku. Zdroj: archiv I. Čecha

Vlastník? Bez komentáře

A kdy opravdu přestavba v dům seniorů započne? Deník se s tímto a dalšími doplňujícími dotazy obrátil přímo i na předsedu družstva HOME FIT Plus architekta Josefa Holého. V jeho firmě nám bylo sděleno, že je na cestách a bude s námi komunikovat prostřednictvím emailu. V časově štědré lhůtě, ale na zaslané dotazy předseda nereagoval.

Termín fyzického zahájení rekonstrukce tedy můžeme zatím jen odhadovat. Ze závazků plynoucích z kupní smlouvy by se ale mělo začít nejpozději do 26. října 2019 a stavebník se bude muset vypořádat i s náročnými požadavky památkářů.

To, že je snad se záchranou této kulturní památky vše na dobré cestě, kvituje i Ivan Čech z Prostějova. Právě i on se angažoval ve snaze, aby se objekt kulturní památkou stal.

„Vypadá to zatím dobře. Jsem rád, že budova bude opět sloužit k bydlení, tedy ke stejnému účelu jako v minulosti. A pokud se podaří zachránit i její památkový ráz, bude to skvělé,“ nechal se slyšet Ivan Čech.

Obytný dům řádových ošetřovatelek a ženského personálu od Eduarda Žáčka je významným a svébytným zástupcem brněnské školy funkcionalismu. Jde o dílo v českém kontextu ojedinělé, a přitom mnoha historiky neprávem opomíjené. Originálně se tu v jednom objektu kombinuje typologie bytového domu a kaple, které byly navíc navrženy významným architektem, jenž takřka dvěma desítkami svých staveb ovlivnil podobu Prostějova a jeho moderní architektury.