„Se započetím rekonstrukce počítáme v příštím roce. Už ale víme, že to nebude v prvním pololetí,“ uvedl jednatel společnosti Adolf Vlk. Přestavba, která podle něj přijde na zhruba sto milionů by měla trvat devět měsíců.

Ze skladů budou obchody

Zcela jiná podoba čeká zákazníky hlavně uvnitř.

„Dům byl postaven v sedmdesátých letech a odpovídal tehdejšímu způsobu distribuce zboží. Prodejní a skladová plocha jsou stejně velké. Tak velké sklady jsou ale dnes už zbytečné. Proto část z nich přeměníme na prodejní plochu. Chceme využít i nejvyšší podlaží, kde jsou dnes kanceláře a prázdné zastřešené atrium,“ popsal změny Vlk.

Otevřeno i v neděli

Nyní má tak Prior k dispozici něco přes tři tisíce metrů prodejní plochy, ta by se po rekonstrukci měla zdvojnásobit.

„Zároveň se také chystáme prodloužit i provozní dobu, takže bude otevřeno i o sobotách a nedělích,“dodal jednatel Prioru.

Spojení s tržnici

Ačkoli se to zdá nemožné, chce společnost novým uspořádáním interiéru navázat i na historickou zástavbu, která zde byla dříve.

„Z míst, kde je dnešní pekárna vedla Vetešnická ulička k současné nákladové rampě. A od dnešního hlavního vchodu vedla do stejného prostoru ulička Úzká. A právě směrem k současné tržnici chceme otevřít další vchod a třetí u dnešní pekárny. Lidé tak budou moci obchodním domem projít zhruba po stejných trasách, kudy se dřív chodilo ulicemi,“ vysvětlil Vlk.

Jedna terasa zmizí, druhá se objeví

Pekárna i balkón, který tvoří její střechu a zároveň terasu vietnamského občerstvení zmizí úplně.

„Rozhodli jsme se jej zbourat a posunout tak fasádu opticky o dva a půl metru od historických budov. V nejvyšším patře obchodního domu počítáme ale s novou restaurací, která by měla mít terasu nad dnešní zásobovací rampou,“ uvedl Vlk.

Billa bude mít víc místa

Uvnitř nové obchodní galerie najdou lidé i Billu.

„Ta bude ale od hlavního vchodu po levé straně. také počítáme asi s trojnásobnou plochou oproti dnešní,“ uvedl Adolf Vlk.

"Nová Vaňkovka"

V patrech, kam se zákazníci svezou po eskalátorech pak budou jednotlivé obchody. „Vznikne tak vlastně obchodní galerie. Slyšli jsme i názor, že je to taková malá Vaňkovka. To se nám velmi líbí, protože brněnská obchodní galerie Vaňkovka je jeden z velmi úspěšných projektů poznamenal Vlk.

Tam, kde jsou sklady bude také prodejní plocha. Šedivá fasáda obrácená ke kostelu a faře by se tak měla změnit ve výlohy. Lidé, kteří chodí do kostela se však nemusí bát, že nebudou mít kde zaparkovat kolo.

„Stání pro kola chceme v tomto místě zachovat, už proto, aby nám je lidé neopírali o výklady. Parkoviště pro kola bude také v místech podloubí u Husserlova náměstí,“ slíbil Vlk. Podloubí by mělo ostatně zmizet celé.

Místo betonu sklo

Zvenčí bude nejvýraznější změnou nová podoba fasády.

„Současný beton a mozaiky by mělo nahradit v daleko větší míře sklo. S památkáři jsme se ale dohodli, že prosklené plochy nebude více než padesát procent,“ uvedl jednatel Prioru.

Památkáři jsou s novou podobou Prioru spokojeni zatím tak napůl.

„Co se nám líbí je celková hmota té budovy. Uvolnění pohledu odbouráním balkonu je samozřejmě pozitivní. O čem ještě jednáme je provedení fasády, z jakých bude materiálů a jak bude provedená,“ podotkla městská památkářka Jitka Vybíralová.

Malba na omítce

Na vizualizacích je patrný i další prvek, který by měl upomínat na historii. Nároží náměstí Svatopluka Čecha a Demelovy ulice by měla ozdobit historická fotografie s pohledem na zakrytý kostel. „To je ale právě zase součást fasády o jejíž podobě budeme jednat s památkáři. Pokud tam bude, tak zřejmě jako malba na omítce,“ prohlásil jeden z tvůrců nové podoby Prioru, architekt Likáš Gelnar z ostravské kanceláře Kania.

Zlatá brána

Do historického kontextu chce nová obchodní galerie zapadnout i svým názvem. Logo prioru by totiž mělo zmizet.

„Pro obchodní galerii jsme vybrali název Zlatá brána. Ten má upomínat jednak na bránu, podle které nese jméno sousední ulice a jednak na dům U zlaté studny, který stojí nedaleko,“ řekl jednatel Prioru Adolf Vlk. Pamětníkům zlato v názvu připomene i hostinec U zlaté bečičky, který stával přibližně v místech dnešního hlavního vchodu do Prioru.

Vizualizace budoucí podoby Prioru

#nahled|https://g.denik.cz/59/da/prior_vizualizace_od_prostejov_092011_01_denik-galerie.jpg|https://g.denik.cz/59/da/prior_vizualizace_od_prostejov_092011_01.jpg|Vizualizace budoucí podoby Prioru v Prostějově#
#nahled|https://g.denik.cz/59/da/prior_vizualizace_od_prostejov_092011_03_denik-galerie.jpg|https://g.denik.cz/59/da/prior_vizualizace_od_prostejov_092011_03.jpg|Vizualizace budoucí podoby Prioru v Prostějově#
#nahled|https://g.denik.cz/59/da/prior_vizualizace_od_prostejov_092011_05_denik-galerie.jpg|https://g.denik.cz/59/da/prior_vizualizace_od_prostejov_092011_05.jpg|Vizualizace budoucí podoby Prioru v Prostějově#
#nahled|https://g.denik.cz/59/da/prior_vizualizace_od_prostejov_092011_04_denik-galerie.jpg|https://g.denik.cz/59/da/prior_vizualizace_od_prostejov_092011_04.jpg|Vizualizace budoucí podoby Prioru v Prostějově#

Plán nového přízemí

Plán přízemí Prioru po rekonstrukci

Pro srovnání

Archivní foto - před stavbou Prioru
Archivní foto - před stavbou Prioru
#nahled|https://g.denik.cz/59/60/prior_09_denik-galerie.jpg|https://g.denik.cz/59/60/prior_09.jpg|Prior v Prostějově#
Prior - současnost
#nahled|https://g.denik.cz/59/da/prior_vizualizace_od_prostejov_092011_027878_denik-galerie.jpg|https://g.denik.cz/59/da/prior_vizualizace_od_prostejov_092011_027878.jpg|Vizualizace budoucí podoby Prioru v Prostějově#
Prior - budoucnost