Radní se totiž rozhodli dát lokalitu pod estakádou Haná do pořádku a na úpravy pozemků vyčlenili z městské kasy téměř čtvrt milionu korun.

„Konečně se to rozhodl někdo řešit, protože to tam vypadá hrozně. Někteří zahrádkáři za sebou nechali pěkný nepořádek, a to nemluvím o tom, že se tam často potulují bezdomovci. Raději se tomu místo vyhýbám," řekla Adéla Beranová z Prostějova.

Zahrádkářská kolonie čítá přes padesát zahradních domků, přitom téměř polovina z nich je nefunkčních a vybydlených. Město je na vlastní náklady zlikviduje.

„Kromě toho je také potřeba uklidit černé skládky a pokácet náletové dřeviny a suché stromy. Součástí revitalizace budou i terénní úpravy povrchu, abychom vyrovnali plochy a zajistili tak možnost pravidelného sečení," nastínila plán náměstkyně primátora Ivana Hemerková.

Město plánuje na pozemcích pod estakádou, která vede rychlostní silnici R46 nad částí Prostějova, vysadit izolační zeleň.

„Koruny stromů zasáhnou nad úroveň rychlostní silnice a budou sloužit jako přírodní blokáda před polétavým prachem. Vzhledem k bezprostřední blízkosti frekventované estakády je každý strom v této lokalitě přínosem pro životní prostředí ve městě," zdůraznila Ivana Hemerková.

Úprava pozemků v zahrádkářské kolonii spolkne téměř čtvrt milionu korun.

„Náklady na práce jsme předběžně vyčíslili na 240 tisíc korun, peníze půjdou z rezervy rady města," spočítala náměstkyně primátora.