„Podařilo se nám vysbírat čtyři sta kilogramů odpadků. O pomoc jsme požádali i neziskové organizace, rybářské svazy, školy či zájmové kroužky. Je však třeba zdůraznit, že některé organizace už v minulých letech uklízely břehy řek z vlastní iniciativy, což nás inspirovalo k uspořádání masovější a organizovanější akce," uvedla Gabriela Tomíčková, mluvčí Povodí Moravy.

Vodohospodáři by z akce nazvané My pro vodu – voda pro nás rádi udělali tradici.

„Chtěli bychom ji v budoucnu opakovat každé jaro. Věřím, že postupem času vejde do povědomí lidí a účast na ní bude rok od roku větší," dodal Jan Hodovský, generální ředitel Povodí Moravy. 

SOUVISEJÍCÍ: Jarní otevírání Hloučely slavilo sté narozeniny biokoridoru úklidem