„Břehy nádrže už nebudou přímé, ale mírně zvlněné. Do nově navezených mělčin zasadí zahradníci vodní rostliny, na některých místech pak odborníci vyhloubí tůňky pro rozmnožování obojživelníků. Z hladiny rybníka bude vystupovat ostrůvek, který by měl skýtat úkryt vodnímu ptactvu,“ popsal některé ze změn prostějovský místostarosta Vlastimil Uchytil.

Milovníci květin se mohou těšit třeba na rákos, černé doutníky orobince, žlutě kvetoucí kosatec, ostřici, šípatku či charakteristicky vonící puškvorec. V tůních bude kvést bílý leknín, žlutě zářit stulík a drobnými květy svítit lakušník. „Na březích a ostrůvku se vysází olše a vrby, kolem chodníku na západní straně rybníka přibudou keře,“ doplnil Uchytil.

Je zajímavé, že když podobný projekt obnovy uskutečnilo před pár lety vedení města Litovle, řadě místních lidí se to nelíbilo. „Chodili kolem rybníka a pokřikovali, že se kvůli kvákání žab nevyspí,“ vzpomíná zahradník Pavel Lukavský z Plumlova, který tamní rybník osazoval.

Práce na rybníku však čeká nejen na zahradníky, ale i na stavbaře. „Vážným problémem jsou propadliny v hrázi. Na první pohled nejsou sice vidět, ale lidem, kteří chodí po trávě okolo vodního díla, hrozí nebezpečí zapadnutí a tedy i zranění,“ varoval Vlastimil Uchytil s tím, že břehy se v rámci projektu samozřejmě opraví. Poznamenal, že i nápustné a výpustné zařízení budou prohlédnuty a podle míry poškození se navrhne jejich rekonstrukce. „Poškozený úsek nápustného trubního kanálu v místech od chodníku po rybník se vybourá. Vybuduje se otevřený kanál, který se bude směrem k rybníku rozšiřovat do podoby přítokové delty,“ řekl místostarosta s tím, že v případě nutnosti se rybník vybagruje.

Dotkne se revitalizace drozdovického rybníka prostějovských rybářů a bruslařů? Místostarosta Uchytil ujišťuje, že ne.

„Rybochovná funkce rybníka zůstane zachována,“ uvedl. Směrem k rekreačním sportovcům pak prohodil, že oblíbeného zimního bruslení se revitalizace nádrže také nijak nedotkne.

Město vyčlenilo na zpracování projektu revitalizace zhruba dvě stě čtyřicet tisíc korun. Rozpočet vlastní stavby pak radnice odhaduje na více než pět a půl milionu korun. Prostějov má šanci získat na tuto investici část finančních prostředků z operačního programu Životního prostředí.