Současný stav se nelíbí právě představitelkám těchto institucí - škol určených hendikepovaným Lipka a Jistota.

"Mrzí nás to. Na problém jsme upozorňovali. Bylo nám však řečeno, že je komunikace příliš široké, přechod zde tedy být nemůže," uvedla například ředitelka Jistoty Marie Turková.

Později političtí představitelé města uvedli, že se situace opět změní. Zatímco přechod u hřbitova bude obnoven, ten u ulice Tetín sloužící právě Lipce s Jistotou bude zrušen bez náhrady.

"V ulici Tetín ale vzniknou parkovací místa," uvedl tehdy náměstek primátorky Pavel Smetana.

Čekání na povolení

Zatím však změny vidět nejsou. Radní tuto skutečnost obhajuje tím, že zatím nemá magistrát k dispozici povolení dopravních expertů.

"Studii už obdržel dopravní inženýr pan Vafek. S drobnými připomínkami ji vrátil, příští rok by měl přechod vzniknout. Do té doby požádáme aspoň o provizorní," uvedl náměstek.

Podle něj se s kladnou odezvou setkal také návrh města na vybudování parkovacích míst.

"A paní Turkovou a paní Čekalovou jsem na toto téma hovořil. O odstavné plochy zájem mají," poznamenal.

Samotný kraj jako investor stavby dříve ve svém prohlášení uvedl, že si město obnovení přechodů neobjednalo. A ústy mluvčí Evy Knajblové připomněl, že tak mělo učinit samo.

"Vybudovat pro lidi přechody pro chodce je povinností měst a obcí, která vyplývá přímo ze zákona o obcích. Vzhledem ke skutečnosti, že přechod pro chodce zajišťuje spojení dvou chodníků je plně v kompetenci jednotlivých obcí, jakým způsobem se své výše uvedené povinnosti uspokojit potřebu dopravy a spojů svých občanů zhostí," sdělila.

Snižování počtu přechodů

Současným trendem je přitom snižování počtu přechodů. Těch dlouhodobě v Prostějově ubývá a nahrazují je místa pro přecházení. Tedy taková, kde chodec nemá přednost.

Jak ale upozorňuje prezident dopravních psychologů Alois Hudeček, stoprocentní přednost neplatí ani na běžných přechodech.

"Stoprocentní přednost nikde není. Důležité je navázat s řidičem oční kontakt a ten by měl mít dost času zastavit," uvedl. A zhodnotil situaci v České republice. "V Česku je přechodů strašně moc. Trendem je přitom dělat přechody kvalitní, ale v menším počtu," dodal.