Naprosto nečinný byl podle svého nadřízeného v posledním roce ve stovce trestních spisů prostějovský soudce Antonín Werner. Kvůli tomu prošly promlčecí lhůtou nejméně dvě trestní stíhání. Včera už potřetí stanul před kárným senátem, ale Vrchní soud v Olomouci případ kvůli rozsáhlému dokazování odložil.

Na jedenašedesátiletého soudce podal kárnou žalobu předseda brněnského krajského soudu. „Od února 2006 do února 2007 nevyvíjel žádnou činnost ve spisech, které mu byly přiděleny. Porušil povinnosti soudce, a ohrozil tak důvěru v soud a v jeho spravedlivé rozhodování,“ uvedl včera místopředseda krajského soudu Aleš Frídl, který žalobce zastupoval.

Soudce se brání

Samotný soudce Werner, jenž se specializuje na hospodářskou kriminalitu a úvěrové podvody, se k soudu nedostavil. „O tom, že k průtahům došlo, není pochyb. Otázkou je ale, proč,“ vzkázal soudcům ve své písemné omluvě. Ve svém stanovisku také poukázal na neúnosnou situaci na prostějovském soudu, špatnou komunikaci a napjaté vztahy. „Že se situace stává neúnosnou, dosvědčují i spisy. Je to vyvrcholení toho, co se na soudu dělo. Stav je nadále neuspokojivý. Práce soudce ustupuje před administrativní prací,“ uvedl muž, který soudí už třicet let.

Werner přitom prostějovskému soudu zkomplikoval práci. „Nestíháme pak zpracovávat novou agendu. Přednostně bychom měli zpracovávat nejstarší spisy, takže se nemůžeme věnovat těm novějším a narůstají další nedodělky,“ uvedl předseda Okresního soudu v Prostějově Vladimír Váňa, který je Wernerův přímý nadřízený. „Soudce Werner vůbec nyní nové věci nedostává s tím, že má pracovat na starých nedodělcích.“

Soudce Werner stojí před kárným senátem potřetí. V roce 2004 pykal za nečinnost v případě, který mu ležel na stole od roku 1994. Kárný soud ho tehdy potrestal snížením platu na tři měsíce o deset procent. V listopadu 2005 mu senát udělil nejvyšší možný finanční postih: snížil mu plat o čtvrtinu na půl roku.
Pokud uzná kárný senát soudce vinným i v tomto případě, může jej postihnout finančně nebo v nejpřísnějším případě jej může i zbavit funkce.