„Tuto službu, která spočívá v předávání aktuálních informací o nastalém zhoršení či opětovném zlepšení kvality ovzduší, budeme poskytovat občanům, zdravotnickým a školským zařízením,“ uvedla mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová.

V současné době jsou aktuální hodnoty polétavého prachu měřeny na automatizované stanici Českého hydrometeorolo­gického úřadu v Prostějově a jeho výsledky jsou neomezeně k nahlédnutí na jeho webových stránkách.

„Pracovníci prostějovského městského úřadu budou tyto naměřené hodnoty sledovat a vyhodnocovat aktuální stav. V případě zhoršení stavu ovzduší polétavým prachem uveřejní na stránkách města zprávu o vyhlášení smogové situace, která může mít vliv na alergiky, astmatiky, kardiaky, revmatiky, malé děti a osoby se sníženou imunitou,“ vyjmenovala mluvčí.

Na internetu se objeví i upozornění občanům, jak by mohli minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší.

"V tuto dobu by měli být občané ohleduplní ke svému okolí, využívat ekologická paliva oproti tuhým palivům a měli by také přednostně využívat městské hromadné dopravy. O ukončení oznámené smogové situace budou pracovníci městského úřadu na webových stránkách města také informovat,“ dodala Gáborová.

ZUZANA VYSKOČILOVÁ