Pokud se obyvatelé střední Moravy chtějí vyhnout benzo(a)pyrenu, pak musí prchat z větších měst. Lidem, kteří dbají o čistotu svých plicních sklípků a odmítají polykat prach, pak nezbývá nic jiného, než zmizet z prašného trojúhelníku vymezeného městy Prostějov, Přerov a Olomouc.

„Chtějí-li lidé na Prostějovsku dýchat vzduch, který není ve větší míře znečištěný, pak by se měli usadit v oblasti od Plumlova a Kostelce na Hané směrem na severozápad,“ doporučila vedoucí oddělení životního prostředí Krajského úřadu v Olomouci Zuzana Ochmanová.

„Hlavním viníkem nadlimitního množství přízemního ozónu a benzopyrenu na střední Moravě je doprava, u prachových částic se kromě ní zmiňují jako zdroje znečištění také různá další spalování, pyl a půdní eroze,“ doplnila Ochmanová. Naději pro ty, kdo chtějí zdravě dýchat, skýtají podle odborníků kopce Drahanské vrchoviny. Mění lidé pohodlí měst za čistý vzduch na vesnicích? Zdá se, že ne příliš často.

„Najdou se opravdu takoví, kteří preferují zdravé životní prostředí. Drtivá většina lidí chce však stále bydlet v Prostějově a jeho nejbližším okolí,“ konstatoval prostějovský realitní makléř Karel Doležal. Jako jednu z vísek, kam se obyvatelé města v poslední době s oblibou stěhují, zmínil například Alojzov.

Ministerstvo životního prostředí varuje před poškozeným ovzduším. „Silné znečištění ovzduší, rostoucí počet alergiků,“ tak začíná Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2006 od ministerstva životního prostředí z 5. října tohoto roku. „Vzduch, a to nejen ve městech, obsahuje nadlimitní množství prachu, výrazně roste znečištění ovzduší dopravou. To znamená bezprostřední riziko pro zdraví lidí,“ informoval ministr Martin Bursík.

Jeho resort připravuje řadu kroků pro zlepšení tohoto stavu. Má jít kupříkladu o dotace pro ekologičtější vytápění, přísnější kontrola STK, tvrdší budou i parametry pro spalování v domácích kotlích. Všechna tato opatření jsou však během na dlouhou trať.