Slavnostní předávání cen za přítomnosti desítek diváků zahájilo také vernisáž dětských prací, které si mohli návštěvníci prohlédnout.

„Do soutěže nám přišlo celkem sto sedmdesát pět výtvarných děl z celkem šesti základních škol, včetně umělecké. Porota posuzovala práce dětí podle techniky, zpracování, ale také samozřejmě podle uchopení zadaného námětu," usmála se pedagožka výtvarného oboru Markéta Vykoukalová – Dvořáková a dodala, že se ocenění se nakonec dočkalo dvaasedmdesát dětí.

„Jednatřicet dětí obdrželo diplom, zbylých čtyřicet jedna čestné uznání. Krom toho získali výherci poukaz na nákup ve výtvarných potřebách," doplnila pedagožka.

Po vyhlášení soutěže a vernisáži, která byla spojená s prezentací výtvarného oboru, poputují vybraná díla do galerie Základní umělecké školy, kde si je zájemci mohou také prohlédnout.