V pátek děti a žáci obdrží ve školách vysvědčení. Pro většinu z nich vysvědčení znamená konec školního roku a začátek prázdnin, častokrát však mají děti s vysvědčením spojený spíše stres z případné špatné reakce rodičů na známky než ze samotných špatných známek. To potvrzuje i Linka bezpečí.

„Obavy z reakce na známky vnímáme celoročně a v období předávání vysvědčení počet hovorů každoročně stoupne. Za posledních deset let jsme zaregistrovali již sedm set hovorů spojených s obavami z vysvědčení," uvedla mluvčí Linky bezpečí Michaela Pišiová.

„Dětem radíme, aby se nebály rodičů, protože často jde o strach neoprávněný, kdy rodiče sice mohou vyhrožovat, ale k nějakým fyzickým trestům skutečně nedochází," vysvětlila Pišiová.

Hlavní nádraží v Prostějově
Nádraží v Prostějově se mění v poloprázdné stavby duchů

Zajímejte se aktivně po celý rok

Linka bezpečí rovněž provozuje rodičovskou linku, kde se mohou rodiče informovat jak pomoci svým dětem s případným stresem.

„Rodičům radíme, ať nejsou překvapení, protože jde o celoroční spolupráci učitele, rodiče a dítěte a vysvědčení pouze odráží celoroční snahu. Rodiče by hlavně měli zachovat chladnou hlavu, také by se měli aktivně v průběhu celého školního roku zajímat o prospěch dítěte a aktivně se na školním úsilí podílet," doplnila Pišiová.

Pokud mají děti případně dlouhodobější problémy se školními neúspěchy spojené s psychickými problémy, mohou se obracet na Pedagogicko-psychologickou poradnu v Prostějově.

„Když zaznamenáme při diagnostickém šetření nějaké dlouhodobější problémy psychického rázu, tak doporučujeme rodičům, aby se obraceli na klinické psychology, kteří si děti berou buď do individuální, nebo rodinné terapie, protože často může být problém spojen třeba se vztahy v rodině," sdělila vedoucí prostějovské poradny Milena Hochmanová, podle níž je situace v Prostějově aktuálně lepší než v minulých letech a rodiče mají mnoho možností, kde takové problémy řešit.

Desítky rodin vzaly ve čtvrtek útokem dopravní hřiště. Čekaly je hry, soutěže a samozřejmě vzdělávání v dopravě.
Děti vzaly dopravní hřiště útokem. Čekala je spousta her i poznání

Strážníci: Případy spojené s vysvědčením jsme neměli

Prostějovská Městská policie vyvěsila na webových stránkách města leták, který nabádá rodiče, aby brali vysvědčení spíše jako informaci toho, co se povedlo, co nepovedlo a co je potřeba v příštím školním roce udělat jinak.

Zároveň však mluvčí prostějovské Městské policie Tereza Greplová dodává, že leták má spíše preventivní charakter.

„Letos ani v minulých letech jsme neregistrovali žádné případy, které by byly spojeny s vysvědčením, ať už by šlo o nějaké děti, které nechtěly jít ze strachu domů nebo něco podobného," řekla Greplová.

MICHAEL MALÍK