„S majiteli pozemků jsme se dohodli ceně tři sta korun za metr čtvereční. Zbývající tři vlastníci však požadují za prodej potřebných parcel pět set korun. Tuto nabídku jsme se však rozhodli neakceptovat," uvedl náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Zároveň dodal, že pokud majitelé pozemků se svých finančních nároků neustoupí, cyklostezka bude na dvou místech přerušená.

„Neústupné cenové požadavky znamenají, že bychom vůbec nerealizovali cyklostezku směrem od křižovatky u žešovského hřbitova do obce," nastínil Jiří Pospíšil.

Největší část stezky měla vést na pozemku, který vlastní Římskokatolická farnost v Žešově.

„Pro výstavbu cyklostezky je v tomto případě nutné vykoupit část pozemku, jehož výměra je zhruba 2 400 metrů čtverečních. Když plochu pozemku vynásobíme požadovanou cenou pět set korun za metr čtvereční, jsme na částce milion dvě stě tisíc korun," spočítal náměstek primátora s tím, že tuto částku není město ochotné zaplatit.

„Vzhledem k ostatním výkupům nemůžeme vyhovět nepřiměřeným cenovým podmínkám majitelů. Abych pravdu řekl, zejména přístupu žešovské farnosti vůbec nerozumím," řekl Jiří Pospíšil.

Městu zbývá domluvit se ještě se třemi vlastníky pozemků na jejich odkupu. Červenou barvou jsou vyznačeny pozemky, které zbývá odkoupit, aby mohla pokračovat výstavby cyklostezky do Žešova

Městu zbývá domluvit se ještě se třemi vlastníky pozemků na jejich odkupu. Červenou barvou jsou vyznačeny pozemky, které zbývá odkoupit, aby mohla pokračovat výstavby cyklostezky do Žešova. Zdroj: Magistrát města Prostějova

Církev se však brání, že nemá zájem pozemky blokovat.

„Jednání mezi Římskokatolickou farností v Žešově jako majitelem, Arcibiskupstvím olomouckým jako nadřízeným orgánem a městem Prostějov jako zájemcem v současné době probíhají. Arcibiskupství s tímto záměrem souhlasí a nechce prodeji pozemků a tudíž vybudování cyklostezky nijak bránit," vyjádřil se Jiří Gračka, mluvčí Arcibiskupství olomouckého.

Zároveň dodal, že o ceně pozemků jsou ochotni jednat.

„Zmíněné částky padly v rámci předběžné diskuze a rozhodně nejsou definitivní. O výši ceny pozemků budou strany ještě jednat," uvedl Jiří Gračka.

Pozemky, o které má město zájem, jsou nyní využívány jako orná půda. Nové dvě etapy řeší stavbu cyklostezky od odbočky silnice u hřbitova směrem do Žešova, další etapa počítá s protažením cyklostezky směrem na Výšovice.

„Doufám, že se s majiteli pozemků dohodneme, abychom nemuseli výstavbu cyklostezky blokovat," uzavřel Jiří Pospíšil.