Výstavba šaten na prostějovském zimním stadionu je několikaletým evergreenem. O nutnosti a potřebě odpovídajícího zázemí pro hokejovou mládež a krasobruslaře diskutuje každé vedení města a ve volebních programech má tento bod snad každá kandidující strana.

V letošním roce se měl dlouholetý plán uskutečnit, městu byla přiklepnuta dotace 40 milionů korun. Radní však podcenili přípravu projektu a musejí tak celou dotaci vrátit do státní kasy.

Celá kauza se projednávala na mimořádném zastupitelstvu a bylo okolo toho pořádně rušno. "Vedení města mělo na realizaci výstavby šaten celý rok. Zastupitelstvo schválilo dostavbu šaten koncem minulého roku. Pokud by bylo všechno nachystané, jak má být, tak bychom dotaci vracet nemuseli," komentuje situaci Aleš Matyášek z hnutí Na rovinu!.

Primátor vysvětluje

Důvody, které vedly k vrácení dotace vysvětluje primátor František Jura.

"Projektová dokumentace byla kompletně zhotovena až ve druhé polovině července. Následně jsme věc předali oddělení veřejných zakázek, aby bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Přihlásila se ovšem pouze jedna firma, tím pádem jsme byli nuceni vyhlásit výběrové řízení znovu," říká primátor Jura a pokračuje: "V opakovaném řízení byly přihlášeny dvě firmy a my jsme mohli vybrat vítěze teprve nedávno. Došlo tak k obrovskému zdržení. Dotační peníze bychom nestihli prostavět a museli bychom je vrátit."

Opozice kritizuje absolutní nepřipravenost celého projektu.

"Žádost o dotaci jsme schválili již na konci minulého roku. Přestože k této žádosti nebyly přiložené všechny potřebné doklady, ministerstvo dotaci schválilo a vyzvalo město k nápravě. Hlasovali jsme tehdy o žádosti, aniž bychom věděli, že akce není řádně připravena. Zbytečně tak musíme odstupovat od původní žádosti a podávat novou s nejistým výsledkem. Navíc nevyčerpanou dotaci blokovalo město pro lépe připravené projekty jiných měst nebo klubů," nastínil svůj pohled na věc Aleš Matyášek.

Nakonec shoda

Více než dvouhodinová diskuze nakonec přinesla shodu. Zastupitelstvo odsouhlasilo projektovou variantu, ve které se počítá s dvoupodlažní budovou šaten pro mladé hokejisty a krasobruslaře. Zastupitelé také zvedli ruku pro podání opakované žádosti o dotaci ve výši čtyřicet milionů korun.

"Jsem přesvědčen, že tuto dotaci obdržíme. Stavba by byla zahájena na jaře roku 2020 a šatny by měly být předány do užívání ještě v témže roce," ujišťuje veřejnost František Jura.

Schválený projekt, by měl mladým sportovcům zajistit nadstandardní komfort. Vedle nových šaten, sociálního zázemí, by měla být v budově i klubovna. Stavba bude ale dražší než přidělená dotace, takže bude muset zastupitelstvo schválit rozpočtové opatření.