Ve výsledku tak změnili rozhodnutí a místo nové části biokoridoru Hloučela hledají jiné místo.

„Jako nejvhodnější pro umístění Discgolf parku se nám jevila právě lokalita nově budované plochy zeleně v biokoridoru Hloučela. Bohužel, Agentura ochrany přírody a krajiny z pohledu dotačních podmínek 32. výzvy Operačního programu Životního prostředí, z něhož je zeleň financována, dala zamítavé stanovisko," uvedl náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Radní už přitom zvažovali, kde by měl discgolf v lokalitě zázemí. Záležitost discgolfu kvůli odložení celého plánu tak do zastupitelstva nepůjde. Nadále tak zůstává nejbližším místem k vyzkoušení této aktivity plumlovský kemp Žralok.