Přímo v centru města se stavaři denně činí při budování nového autobusového terminálu na Floriánském náměstí. Vedle modernizace stávajících zastávek, dojde i k celkové úpravě celého náměstí. Ta si ovšem vyžádá vícenáklady ve výši 5,6 milionu korun. Tuto částku by mělo schvalovat zastupitelstvo v úterý 10. září.

Původní předpokládané náklady činily 46 milionů, z nichž měla pokrýt dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 20 milionů. Nakonec byla schválena žádost přibližně o šest milionů vyšší.

Parkovací stání i zpomalovací práh

"Dojde k úpravě celého Floriánského náměstí, kde budou obnoveny veškeré zpevněné plochy. Podél komunikace v ulici Hliníky budou nově vybudovány kolmé a šikmé parkovací stání. V místě přechodu stezky pro cyklisty přes komunikaci v ulici Hliníky bude proveden vyvýšený zpomalovací práh pro zklidnění dopravy,“ okomentoval stavbu primátor František Jura s tím, že na tuto akci byla schválena žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši cca 25,8 milionu korun.

Nečekané komplikace

Nečekané komplikace, však navýší cenu stavby.

„Při provádění stavby se vyskytují nepředvídatelné okolnosti, které budou vyžadovat vícenáklady v odhadovaném nákladu cca 5,6 milionu korun. Jedná se o sanaci neúnosného podloží, frézování většího množství asfaltu než předpokládal projekt, rozšíření stavy o chodník kolem Lázní z důvodu napojení na ulici Plumlovskou, rekonstrukce uličních vpustí, které byly v havarijním stavu, rekonstrukce kanalizačních šachet z důvodu havarijního stavu, rekonstrukce světelné signalizace včetně koordinačního kabelu a je třeba také napravit chybu projektové dokumentace zázemí terminálu, kde rozpočet neobsahuje fasádní systém,“ konkretizoval náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Rozčarovaná opozice

Navýšení konečné ceny se však příliš nezamlouvá opozici.

"V podstatě nemám podrobné informace, protože Rada města postupuje podobné materiály až sedm dní před pravidelným zasedáním. Při tom už o tom musí vědět minimálně měsíc," krčí rameny opoziční zastupitel Aleš Matyášek a pokračuje: "Vícepráce u podobných investičních akcí a v takové výši jsou pozoruhodné. Pro mě z toho vyplývá, že byla akce nekvalitně připravena. Něco v tom projektu chybí."

Samotný Aleš Matyášek vůbec neskrývá svou nespokojenost se jednáním vedení města.

"Pan primátor nám vůbec tyto věci ani neavizuje. Žádnou snahu o objasnění ze strany vedení města necítím," uzavírá Matyášek.

Úterní zasedání zastupitelstva tak bude po dlouhých prázdninách minimálně zajímavé.