Od 6. září do 9. listopadu se tu uskuteční výstava Industria Wichterlensis 1878 – 2008, kterou s podtitulem 130 let tradice výroby zemědělských strojů v Prostějově pořádá sdružení Industria Wichterlensis ve spolupráci s Muzeem Prostějovska a s finanční podporou města Prostějova a Olomouckého kraje.

„Protože se blíží stotřicáté výročí založení firmy Františka Wichterleho, řekli jsme si, že by nebylo špatné uspořádat k tomuto datu výstavu,“ zmínil se předseda prostějovského sdružení Industria Wichterlensis Stanislav Brácha.

Kromě shánění peněz bylo pro organizátory nejtěžší shromáždit dobové dokumenty a dát z nich dohromady ucelený a stručný přehled o historii zemědělského strojírenství v Prostějově.

„Prospektová dokumentace, zkušební zprávy a dobová odborná literatura z technické knihovny skončily totiž v kotelně,“ postěžoval si Brácha na necitlivý zánik Agrostroje.

Část dokumentů přešla do státního archivu, zbytek byl zničen. S výjimkou některých písemností, které se podařilo získat bývalým zaměstnancům. Ti, když viděli, jak se dokumenty vyhazují do kontejnerů, tak si je začali brát.

Pořadatelé výstavy chtějí ukázat, jak široký měla firma záběr. „Zemědělci byli vždycky konzervativní, stroje se v rodinách dědily i několik generací. Firma Wichterle & Kovářík proto musela neustále přicházet s novými výrobky,“ vysvětlil Stanislav Brácha s tím, že na vernisáž, která se chystá na 4. září, by měli přijít i potomci zakladatelů této společnosti.

„Z finančních důvodů budou k vidění převážně jen stroje od sběratelů z okolí Prostějova. Jedna z nejstarších parních lokomobil přijede ale ze Slovenska,“ slíbil Brácha.

Návštěvníci muzea se mohou těšit také na funkční mlátičku z Pivína, automobil Wikov, univerzální motor Wikov Robot nebo několik malotraktorů.

„Tato výstava bude v Prostějově první a pravděpodobně i poslední. Nikdo už asi v budoucnu nebude ochoten vynaložit takové úsilí na přípravu podobné akce,“ uzavřel Stanislav Brácha.