Katechumeni, dospělí připravující se na přijetí křtu a vstup do církve, se po dobu nejméně jednoho roku připravovali se svými kněžími na přijeté této svátosti. Závěrečná fáze katechumenátu je v době postní, protože dospělý člověk může křest přijmout pouze jednou v roce a to na Bílou sobotu před Velikonocemi.

Mezi čekatele křtu vstoupil také výšovický starosta Jakub Haluza. O tom, jak se promítá postní doba do jeho života, Deníku prozradil: „Měla by a pro mě je to doba k ohlédnutí, zvolnění tempa a zamyšlení kam člověk směřuje. Těžko se mohu vzdát všech společenských aktivit, ale určitě je v postní době omezím.“

Po mši svaté čekalo všechny zúčastněné pohoštění, program a prohlídka arcibiskupského paláce. Tam pravděpodobně každému čekateli křtu přišly na myls myšlenky na prvopočátky jeho rozhodování zásadnímu k životnímu kroku. “Velkou zásluhu na rozhodnutí nechat se pokřtít má náš pan farář Andrzej Kaliciak, se kterým si velmi rozumíme v řadě otázek, týkající se roviny duchovní, lidské i profesní, protože jsem civilním povoláním pedagog,“ prozrazuje svoje pohnutky k zásadnímu životnímu kroku mladý starosta.

„Rozhodnutí přijmout svátost křtu určitě nebylo unáhlené, uvažoval jsem o něm delší dobu a přicházelo v takových vlnách. V loňském roce jsem se už rozhodl definitivně,“ popisuje vývoj svého duchovního života Jakub Haluza.

Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu v olomoucké katedrále byl obřad, který nadlouho bude rezonovat v myslích všech účastníků. 

Autorka: Adéla Palíšková