Vodohospodáři provedli od začátku června až do konce října na vodním toku soubor opatření, aby zabránili jeho trvalému zanášení, zajistili soustředění malých průtoků a předešli podemílání břehů.

Původní břehy byly v zastavěné části obce Výšovice už podemleté, vodní tok zanesený a obtížně plnil své funkce.

„Na přibližně čtyři sta metrů dlouhém úseku Vřesůvky ve Výšovicích jsme provedli úpravy původního profilu koryta toku, včetně takzvané kynety tak, aby byl profil lépe udržovatelný a přitom se blížil přírodnímu stavu. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v zastavěné části obce, tak jsme také stabilizovali opevnění vodního toku lomovým kamenem,“ popisuje Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy.

Došlo tak ke zlepšení ekologické i hygienické funkce vodního toku, kdy v korytě toku vznikla kyneta.

„Tohle opatření nám umožňuje v době sucha soustředit nízký průtok do dva metry široké a dvacet centimetrů hluboké kynety v korytě. Vede to k tomu, že se voda méně odpařuje a tento stav je lepší i pro vodní živočichy a na vodu vázaná společenstva,“ doplňuje Gargulák.

Prostějovský primátor František Jura
Výstavba nových šaten na zimáku má zpoždění. Proč?

Spokojený starosta

Rekonstrukci si pochvaluje i starosta.

"Samozřejmě, že jsme rádi. Před úpravami ujížděl břeh zahrady, a věčně byla Vřesůvka zanesená. Měli jsme problém hlavně s údržbou, protože jsme se tam těžko dostávali. Teď se do koryta dosatnete bez problémů," komentuje výšovický starosta Jakub Haluza a dodává: "Tím, že Vřesůvka protéká napříč obcí, je dobře, že se její tok upravil."

Proběhlo také odtěžení nánosů z profilu koryta. Samotná těžba probíhala s pomocí bagrů a v obtížných úsecích i ručně. Aby se zamezilo sesouvání a podemílání břehů na území obce, zpevnilo koryto Vřesůvky lomovým kamenem.

Rozsvícení vánočního stromu v Prostějově - 30. listopadu 2018
Prostějov hledá vánoční strom. Nabídnete ten váš?

15 nových stromů

"Svahy nad opevněním byly upraveny a osety travní směsí. Součástí opatření byla i náhradní výsadba, při které byly použity stromy dopěstované do výšky vysokokmene, které mají na výšku alespoň 1,8 m. Celkem se jednalo o patnáct stromů, konkrétně se jednalo o babyky, jeřáby a duby," informoval Petr Chmelař, mluvčí Povodí Moravy.

Akce je stavebně dokončená, proto Povodí Moravy, s. p. může zažádat o vydání kolaudačního souhlasu. Práce na optimalizaci Vřesůvky ve Výšovicích trvaly pět měsíců a vyžádaly si náklady v hodnotě 3,2 milionu korun. Akce byla financována z dotačního programu Ministerstva zemědělství „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“.

Revitalizace nebeského rybníka u Drahan - 15. září 2019
Druhý pokus. Oprava hráze Nebeského rybníka finišuje, podívejte se