Jedna z elektráren stojí u Drahan, další u Rozstání. Tvoří jakýsi zárodek plánovaného Větrného parku Drahany. Ten ve svých vizích počítal s výstavou až 13 větrných elektráren, zatím se ale nerealizoval.

Jen tak se dalších větrníků na Drahanské vrchovině zřejmě nedočkáme. I když investoři mají o tuto oblast stále velký zájem.

„Lokalita Drahanské vrchoviny je velmi větrná a splňuje jedny z nejlepších podmínek pro stavbu větrných elektráren. A my jako investoři stávajících dvou elektráren bychom zde rádi stavěli dál, ale zatím nám tomu brání současná legislativa,“ uvedla ředitelka společnosti Eldaco a.s. Iva Štastná s tím, že v současnosti je nutná k výstavbě elektrárny nejen EIA a další náležitosti, ale i tzv. autorizace. Ty se vydávaly do určitého data, a kdo ji pro své projekty nezískal, nemá prakticky šanci stavět.

„Věřím ale, že se situace změní, legislativa se upraví a my budeme moci i na Drahansku pokračovat v rozdělaném projektu,“ doplnila Iva Šťastná.

Úspěšný projekt

Dosavadní fungování elektráren na Drahansku hodnotí jako velmi úspěšný.

„V Rozstání se osvědčil způsob akciové struktury společnosti, kdy akcionářům každým rokem vyplácíme dividendy,“ zmínila se Iva Štastná s tím, že o podobném modelu uvažují i v případě výstavby dalších elektráren.

„Nově navrhovaná legislativa mimo jiné zvažuje i nutnost mít část výstavby elektrárny zainvestovanou dotčenou obcí či spolky lidí z daného místa. S tímto nemáme vůbec žádný problém,“ uvedla ředitelka Štastná.

A mít větrník za humny se finančně vyplácí i obcím, na jejichž území vyrostla.

„Platí, že obce dostávají buď paušální částku, nebo procento z výnosů či ze zisku,“ vysvětlila Iva Štastná.

Právě paušál, a to roční částku 150 000 korun do konce životnosti elektrárny, dostává obec Rozstání.

V Rozstání by o dalších větrnících jednali

Jak se dívá její starosta na případnou stavbu dalších větrníků v katastru obce?

„Zhruba před pěti lety jsme k tomu přijali negativní stanovisko, ale jednáním se nebráníme. Kdyby byl opravdu reálný zájem stavět, na zastupitelstvu bychom se tím určitě zabývali a vyvolali bychom i veřejné jednání s lidmi, zda jsou pro či proti,“ vysvětlil svůj postoj starosta Rozstání Jiří Szymsza a zároveň potvrdil, že určité zájmy investorů o lokalitu opravdu existují.

„Zrovna před pár dny u nás sondovala situaci společnost WEB Větrná Energie s.r.o. z Brna,“ nechal se slyšet starosta.

Zájem versus podmínky

Jak posléze Deník zjistil, zájem budovat elektrárny na Drahansku má opravdu i tato společnost.

„Jsme ale teprve na začátku, pouze ve fázi záměru a sondujeme situaci v obcích, zda by o výstavbu vůbec stály. Dobrá spolupráce s nimi a jejich souhlas, je totiž pro případnou realizaci projektu klíčovou záležitostí, vysvětlila jednatelka společnosti Michaela Lužová s tím, že v budoucnu, kdyby ta možnost opravdu byla, by se rádi do výstavby elektráren na Drahansku pustili.

„Ale je to ještě běh na dlouhou trať, doplnila jednatelka Lužová.

Zájem investorů je jedna věc, druhou jsou potom podmínky, které pro realizaci případných projektů nabízí dotčené obce. Třeba starosta Rozstání Jiří Szymsza vidí jako problematickou skutečnost, že případnou energii z nových elektráren by nebylo kam pouštět.

„Musela by k tomu být vybudovaná nová přenosová síť,“ uvedl s tím, že územní plán s ní počítá, ale k realizaci se ještě nepřikročilo.

Názor z lidu

A jak se k případnému vzniku dalších větrníků na území Rozstání staví jeho obyvatelé. Názory se různí. Třeba Martin Maňoušek z Rozstání by v zásadě proti výstavbě dalších elektráren nebyl.

„Myslím si, že získávání energie takovým způsobem má smysl, ovšem záleželo by na tom, jak daleko od zástavby obce by případně nové větrníky stály a v jakých místech by se přesně nacházely a jak by zapadaly do krajiny,“ přispěl svým názorem Martin Maňoušek.