„Kromě zvýšení spolehlivosti dojde také k zajištění normou stanoveného napětí ve všech okrajových částech obcí Konicka a zabezpečení dvoustranného napájení transformovny Konice,“ vypočítal důvody stavby tiskový mluvčí firmy E.ON Vladimír Vácha.

I v nejodlehlejších koutech Konicka by tak měl být odstraněn problém s kolísáním napětí a s úplnými výpadky kvůli nepříznivým vlivům počasí. „Budeme lépe napojeni na energetickou síť,“ tvrdí starosta Konice Jaroslav Mazur.

V současné době žádají energetici o územní rozhodnutí. Vedení bude měřit 17 kilometrů a povede převážně po zemědělské půdě. V lesních porostech využije stávající průseky v souběhu s již existujícím elektrickým vedením. Vyjma Konice povede vedení i přes územní katastry Šubířova a Skřípova.

Dráty budou na dvě stě bezmála třicetimetrových stožárech a výška vodičů nad terénem bude minimálně šest metrů. „Vlastní výstavba výrazně neomezí obce, ani obyvatele dotčených katastrů,“ slíbil mluvčí Vácha.

Vliv stavby na okolí posoudilo ministerstvo životního prostředí a stavbu povolilo. „Doporučení pro dílčí úpravu trasy, obsažená ve stanovisku ministerstva, byla respektována,” ujistil Vladimír Vácha s tím, že například na Konicku v místě křížení vedení s lípami budou použity takové typy stožárů, aby nebylo nutné stromy kácet.