Od 7.40 do 12.45 hodin tak museli využít náhradní autobusovou přepravu. „Autobusy sice jely, ale zima v nich byla velká,“ uvedla Jana Pavlíčková, která jela spojem v osm třicet z Olomouce do Prostějova.

V úterý ve stejném čase nepojedou vlaky mezi Prostějovem a Bedihoští. „Obě výluky jsou z důvodů údržby trakčního vedení,“ vysvětlil Jiří Šťastný ze Správy železniční dopravní cesty.

„Zároveň se jich využije ke kácení či průklestu stromů a keřů, které by mohly zasahovat do průjezdného průřezu,“ doplnil.