Bezpečnost při odstřelu

Po celou dobu budou odstřel doprovázet přísná bezpečnostní opatření a také uzavírky.

Dotknou se ulic Za Drahou, Průmyslová a částečně také ulice Marie Pujmanové.

Těsně před odstřelem a krátce po něm bude uzavřena také rychlostní silnice R46.

Odstřel OP Prostějov - bezpečnostní okruh

Odstřel OP - bezpečnostní okruh (klikněte pro zvětšení). Zdroj: DENÍK

Skelet OP Prostějov před výbuchem

Skelet bývalého OP Prostějov před výbuchem. Klikněte pro zvětšení. FOTO: DENÍK

Historie OP v číslech

1858Jde o rok, kdy se Prostějov stal jedním z největších center výroby konfekce v Evropě. Na rozkvětu oděvního průmyslu se významně podílela židovská komunita. První továrnu zde založil Mayer a Isak Mandlovi. O patnáct let později zde vzniklo dalších osm podniků, které zaměstnaly přes 15 tisíc krejčích. Prostějovskou konfekci znali v Evropě, Rusku, na Blízkém Východě i v Jižní Americe.

1939 V tomto roce v Prostějově pracovalo 72 oděvních firem. Po druhé světové válce a po přijetí znárodňovacích dekretů, v říjnu 1945, byly největší konfekční firmy znárodněny. Společnosti Nehera, Rolný, Silesia a Sbor se staly základem národního podniku Oděvní průmysl. Po roce 1948 a druhé vlně znárodňování byla k firmě přičleněna řada dalších, menších oděvních a konfekčních firem i malých krejčovských podniků.

14. 12. 1957 V tento den yl položen základní kámen Oděvního podniku. Projekt byl svěřen Státnímu ústavu pro projektování závodů spotřebního průmyslu Centroprojekt v Gottwaldově - dnešním Zlíně. Hlavními projektanty byli určeni Zdeněk Plesník (1914 – 2003) a Josef Taťák (1931) Vlastní stavební práce prováděly Pozemní stavby, národní podnik Olomouc, stavební správa Prostějov.

151 788 000 Tolik korun byly plánované náklady na výstavbu budov. Výstavba nakonec stála 140 milionů korun.

28. 10. 1965 Slavnostně byl otevřen celý oděvní komplex za přítomnosti tehdejšího prezidenta Antonína Novotného.

82 000 Tolik hodin zaměstnanci odpracovali na stavbě v rámci brigádnické činnosti.

160 000 000Tolik korun byl dluh Oděvního podniku, který jej 25. ledna 2010 poslal do úpadku. Pokusy Oděvní podnik reorganizovat byly neúspěšné. Brněnský krajský soud na OP Prostějov Profashion 3. května 2010 vyhlásil konkurz.

675 000 000Je částka , kterou Oděvní podnik dlužil svému zajištěnému věřiteli, České spořitelně, letos v únoru.

50 000 000Je částka, za kterou v únoru letošního roku komplex Oděvního podniku koupila společnost Astria Group. Znalci hodnotu podniku odhadli na 1 miliardu korun.

10 000Tolik lidí zaměstnával podnik v době, kdy ještě provozoval své pobočné závody, například v Konici, Brodku u Konice, Ivanovicích na Hané, Lošticích, Uherském Ostrohu, Jeseníku, Uherském Hradišti, Olomouci či v Ostravě.

117 To je počet prodejen, který měl Oděvní podnik na konci roku 2008 v Česku a na Slovensku.

1 125Tolik kilogramů dynamitu pošle 6 budov komplexu kdysi oděvního podniku 28. června 2014 k zemi. Odpal povede zkušený střelmistr Zdeněk Šobíšek, jednatel sezemické firmy Mital, která se zabývá demolicemi, zemními, trhacími a ohňostrojovými pracemi, koupí zboží za účelem jeho dalšího prodeje, výrobou, montáží a demontáží ocelových konstrukcí či zprostředkováním činností v oblasti obchodu a služeb.