Slavnost těla a krve Páně, neboli Boží tělo je svátek římskokatolické církve, kterým se zdůrazňuje reálná přítomnost Ježíše Krista jako Boha i jako člověk v eucharistii. V České republice a Polsku vychází po mši svaté liturgický průvod věřících ke čtyřem oltářům v blízkosti kostela, kde probíhají krátké pobožnosti.

„V jiných zemích ve světě je slavnost pojata jako cesta z jednoho svatostánku do jiného. Dalo by se to nazvat světovou raritou, že my a Poláci máme náš vlastní způsob slavení Božího těla,“ vysvětlil odlišnosti v rámci jedné církve P. Tomáš Strogan, farář ve farnosti Vrchoslavice.

„Letos je fajn počasí. Neprší ani nefouká vítr,“ pochvalovala si Iva Popová z Vrchoslavic. „A u oltáříku pod rozkvetlou vonící lípou je příjemný chládek,“ dodala dlouholetá farnice. Ani ve Vrchoslavicích nechyběly družičky sypající okvětní lístky růží, živá muzika a slavnostně vyzdobené oltáře.

Tradice průvodů na veřejnosti byla v tehdejším Československu potlačena po roce 1948. Ve Vrchoslavicích ji obnovil P. Tomáš Strogan v roce 2014 a věřící renesanci této slavnosti přijali v radostí. V sídlení farnosti v Němčicích nad Hanou bývá slavnost spojená s posezením v farní zahradě. (adp)

Školní Akademie v Němčicích nad Hanou nabízí poutavý program.
Němčice ovládla opět po roce Akademie. Podívejte se
Obecní veselice s Českým rozhlasem (2.6.2018)
Občané Čelechovic se setkali na obecní veselici