V roce 2014 se vám podařilo ukončit vleklý spor o majetkové dorovnání mezi Držovicemi a Prostějovem, na jehož konci dostala obec od mateřského města necelé tři miliony korun. Do nového volebního období jste tak určitě vstupovala s velkou úlevou. Jak se vám po komunálních volbách pracuje s novým složením vedení obce?

Mohu konstatovat, že za rok 2015, který byl prvním rokem nového volebního období, jsme udělali spoustu věcí, které se nám podařilo zafinancovat z obecního rozpočtu, bez dotačních titulů. Při dotacích totiž narážíte na spoustu věcí, které se musí dělat za pochodu, a kdybychom byli vázáni na dotační tituly, byla by pro nás realizace mnohem složitější a možná bychom toho tolik neudělali.Blanka Kolečkářová - starostka Držovic

Co se vám za minulý rok podařilo v obci vybudovat a kolik peněz stála realizace obecní pokladnu?

Loni jsme udělali chodníky v ulici Gorkého, náves v ulici SNP, opravili ulice U Hřbitova a Na Trávníku a most na Olomoucké ulici. Také jsme postavili dětské a workoutové hřiště. Opravili jsme zastávku na Fibichové ulici a také fasádu, okapy a odvodnění na mateřské školce.

Nad školkou jsme ukončili druhou etapu opravy Obecního domu, kde bude v budoucnu i knihovna. Nyní v jeho prostorách funguje Rodinné centrum Sluníčko a seniorský klub, pořádáme v něm plesy a poskytuje zázemí pro spolky.

Dbáme také na novou zeleň a okrasnou výsadbu, za loňský rok jsme vysadili více než sedmdesát stromů. Na životním prostředí nám hodně záleží a toto jsou věci, které se podílí na snížení prachu a udržení vody v krajině, jíž ubývá.

To vše jsou velké věci, které zlepšují běžný život lidem v obci. Celkově jsme minulý rok investovali zhruba čtrnáct milionů korun, naše příjmy však činily dvacet milionů, takže ještě máme finanční rezervu. Když to srovnám s dřívější dobou, kdy jsme byli okrajovou částí města, je to velký posun. Jako součást Prostějova jsme byli zanedbáváni, nyní jsme na tom úplně jinak.

V letošním roce oslavíte desáté výročí založení samostatné obce. Není to však jediné výročí, které Držovice v roce 2016 čeká.

Letos máme po 145 letech ze školy obecní dům, slavíme 875 let od první písemné zmínky o Držovicích a 65 let od založení hřbitova, který v letošním roce rozšiřujeme. Také nás čeká 100 let od dostavby obecního kostela, který bereme jako obřadní a koncertní síň, probíhají v něm mše svaté a snažíme se v něm udržovat společenský život.Den otevřených dveří v Držovicích

Ve vaší obci funguje také řada spolků, kde mohou lidé všech věkových skupin trávit volný čas. O jaké spolky se jedná?

Máme zde dobrovolné hasiče, zahrádkáře, chovatele a fotbalisty, denně funguje Rodinné centrum Sluníčko, které spolupracuje s Klubem seniorů a turistů. Zároveň také supluje i školní družinu. Členové vyzvedávají děti ze školy a v centru pro ně připravují bohatý program od angličtiny až po pracovní činnosti. V loňském roce dokonce dělali příměstský letní tábor, který měl velký ohlas. Rodinné centrum funguje naplno a my se je snažíme podporovat. Nyní uvažujeme o tom, že bychom v obci zřídili denní stacionář pro seniory.

Držovice se rychle rozrůstají a přibývá zde rodinných domů. Čím si to vysvětlujete?

Je to pravda, nyní se dostavují nové domy v ulicích Šípková, Levandulová a Jasmínová, také chceme otevřít pro stavební parcely stráň směrem na Olšany u Prostějova, kde nyní probíhá územní studie. V ulici Karla Kryla se teď otevírá nová síť pro nízkoenergetické domy. V Držovicích je prostor pro bydlení a jsme velmi žádaní. Máme dostupnost k obchodní zóně, k lékaři, k městu i dálnici. Hluk z dálnice nás sice trochu tíží, ale to je dlouholetá bolístka, kterou se snažíme řešit. Zároveň je to však pro mě výzva s tím něco udělat.Maškarní bál v Držovicích

Co je pro Držovice prioritou do dalších let?

Chtěli bychom zrevitalizovat územní plán, protože s rozvojem obce je potřeba pohlídat, kde jaká stavba vznikne. Rádi bychom se pustili do revitalizace ulice SNP, kde sídli většina institucí. Ulice potřebuje napojit na kanalizaci, opravit plynové přípojky a vybudovat parkování pro vozidla. Stavební povolení na kanalizaci a revitalizaci už máme.

Ale v plánu máme i spoustu dalších věcí, jako je oprava sto let starého hodinového stroje a topení v kostele, je potřeba vyřešit parkování v obci a dopraví značení. V mateřské škole musíme vyřešit nový vodovod a také chceme pokračovat v zabezpečení budov a IT systému, se kterým jsme začali už loni.

Chceme také otevřít obecní knihovnu, která by do června měla být zprovozněná. Fungovala by vždy jeden den v týdnu a spolupracovali bychom s prostějovskou knihovnou. Myslím, že to je věc, kterou lidé uvítají. Uvidíme, jak se to u nás ujme, budeme chtít širokou paletu knih jak pro děti, tak pro studenty i seniory.

Zkrátka chceme udělat vše pro to, aby se lidem u nás dobře žilo.