„Žehnání znaku a vlajky je událost, jakou zde v obci nikdo nepamatuje a která se zřejmě už nebude opakovat," zdůraznila význam události starostka Irena Blažková.

Zrození znaku však provázely určité těžkosti. Ze sedmi variant vypracovaných heraldikem Miroslavem Pavlů si zastupitelé vybrali dvě. Polovině z nich se více líbila jedna, dalším třem zase druhá. Nakonec museli při veřejném zasedání rozhodnout občané. Ti měli, co se týče znaku, jasno.

Jenže do věci se pak ještě vložili odborníci na heraldiku z parlamentu a doporučili znak ještě upravit. Jeho definitivní podoba je tedy podle heraldického popisu následující: ve trojitě vodorovně děleném štítě ve v horním modrém poli zlatá královská koruna, ve středním stříbrném poli černá vrána se zlatou zbrojí a ve spodním červeném poli dva stříbrné klíny hroty vzhůru.

Významnou událostí byla pro vranovické farníky i návštěva arcibiskupa ve zdejším kostele. „Když jsem se díval do farní kroniky, tak jsem zjistil, že podobnou návštěvu zažil kostel v roce 1935," uvedl farář Pavel Vágner.

Ve Vranovicích-Kelčicích žehnali obecní symboly, odhalovali pomník a slavili sto desáté výročí založení hasičského sboru

I pomník padlým měl svou pohnutou historii. Ten původní s Masarykovou bustou musel za německé okupace zmizet. Ani poválečná doba jeho obnovení nepřála. Nakonec se po více než šedesáti letech dočkal obnovení podle dobové fotografie.

Odpoledne pak slavnost pokračovala v Kelčicích. Sem se sjeli hasiči ze širokého okolí, aby svým kolegům popřáli ke kulatému výročí jejich sboru. Sbor byl totiž založen v hostinci pana Veselého v roce 1902, tedy právě před sto deseti lety. Hned od počátku své existence zajišťoval pomoc nejen v Kelčicích, ale i ve Vranovicích nebo Určicích, Výšovicích a dalších obcích..

Před nastoupenými hasiči znovu Jan Gaubner požehnal symboly obce. Pro všechny účastníky slavnosti pak hasiči připravili zábavu na fotbalovém hřišti. (pam)