V obci jsou i dvě farnosti a dva hřbitovy. "Jsme ale jednou obcí. Od roku 1964, kdy došlo ke sloučení fungujeme jako jedna obec," upozorňuje starostka Irena Blažková s tím, že jinak je toho většina v obci dvojmo.

Dominantou obce je farní kostel svaté Kunhuty, který patří k nejstarším na Prostějovsku. První písemná zmínka o zdejším chrámu je z roku 1399. O stáří románské budovy svědčí zasvěcení svaté Kunhutě, jejíž kult vrcholil v polovině 13. století. Stavba s gotickým jádrem byla přestavěna v 18. století.

Turistickou atrakcí byla svého času i rozhledna na nedalekém kopci Předina. Postavili ji kelčičtí nadšenci, bohužel na církevních pozemcích.

"Rozhledna byla postavena bez povolení a navíc ne na našich pozemcích. My ji nedokážeme žádným způsobem zlegalizovat. Rozhledna tak postupně chátrá a my ji nemáme ani kam přemístit, protože v dané lokalitě žádný pozemek nemáme," komentuje starostka.

Napříč obcí vede také cyklotrasa, která je součástí a navazuje na systém cyklotras mikroregionu Němčicko. Je vedena v trase Určice - Dětkovice - Vranovice - Kelčice - Dobrochov - Brodek u Prostějova.

V současnosti disponuje obec na svou velikost velmi slušnou občanskou vybaveností. Ve Vranovicích-Kelčicích funguje mateřská škola a také pobočka České pošty.

"Poštu partner jsme v regionu zavedli jako první. Paní pošťačka je naší zaměstnankyní a my jsme moc rádi, že ji zde máme," doplňuje Irena Blažková.

Rozlehlé přírodní plochy budou osázeny zelení. "Získali jsme dotaci na vybudování lokálních biocenter na rozloze šestnácti hektarů. Jedná se území mezi naším katastrem, Otaslavicemi, Dobrochovem a Vincencovem," informuje žena v čele obce.

Na ´skale´ se baví všichni
Ojedinělou lokalitou, kterou se nemůže pochlubit každá obec, je místo Na skale. Nachází se jihozápadně od Vranovic-Kelčic a stará se o ni spolek Skaláci. Tvoří ji menší vyvýšenina se starým lomem u silnice na Vincencov.

"Skaláci ji převzali před patnácti lety, kdy bylo místo zarostlé náletovými dřevinami a vším možným. Oni to vyklidili, vysekali a udržují místo v perfektním stavu. Ze skaly se stalo oblíbené výletiště celé vesnice," popisuje starostka Irena Blažková s tím, že se tam koná spousta akcí a hlavně se tam líbí dětem. (zv)

V zastupitelstvu se vždycky domluvíme, říká starostka Blažková

Starostkou obce Vranovice-Kelčice je Irena Blažková třetí volební období, když předtím působila čtyři roky na postu místostarostky. V komunální politice se pohybuje už dvacet let a o pět let déle žije v obci, kterou má na starost.

Irena Blažková, starostka Vranovic-KelčicIrena Blažková, starostka Vranovic-KelčicZdroj: archiv I. BlažkovéCo se vám vybaví, když se řekne Vranovice-Kelčice?
"Obec, ve které jsem starostkou. (smích) Žiji zde již pětadvacet let a jsou mým domovem. Vždycky když se mě někdo ptá, kde Vranovice-Kelčice jsou, tak odpovídám, že na dálnici mezi Vyškovem a Prostějovem. Prakticky střed obce protíná dálnice D46."

Co je v obci pro přespolního návštěvníka zajímavé?
"Pro náhodně projíždějícího je zajímavý kostel svaté Kunhuty ve Vranovicích. Dále kopec Předina, na kterém se lidé rádi setkávají. Také máme pěknou lokalitu Na skale a přehradu."

Vnímáte dálnici přímo v obci jako výhodu?
"Z hlediska dopravní obslužnosti jednoznačně ano. Na druhé straně je u nás velký provoz, spojený s hlučností a prašností. Dálnice je výhodná i pro samotné občany. My v současnosti nemáme žádné stavební pozemky, není zde jediný volný dům. Každá nemovitost, která se uvolní, je hned prodaná."

Jakou disponujete občanskou vybaveností?
"Nejvíc jsme pyšní na to, že máme vlastní mateřskou školu, jejíž provoz obec dotuje z rozpočtu. Třetím rokem máme poštu partner a pořád to vnímám jako jedno z nejlepších rozhodnutí. Máme zde i obchod, což není v tak malých obcích samozřejmostí. Máme i dvě farnosti – Vranovice a Vřesovice, stejně tak i dva hřbitovy."

Kam od vás jezdí děti do školy?
"Většina jich jezdí do Otaslavic, tam je naše spádová škola. Některé děti dojíždějí do Prostějova, ale moc jich není. Do Otaslavic to máme kousek."

Jak funguje spolkový život?
"Máme tři spolky – dobrovolné hasiče, zahrádkáře a Skaláky. Všechny tři spolky jsou velice aktivní. Každý ze spolků se stará o různé akce. Mají to výborně rozdělené a z hlediska obce je to výborné. Máme asi dvacet akcí ročně. Nemusíme prakticky nic organizovat, ale vždycky je podpoříme."

Pod dobu, kdy jste ve funkci, jaké byly největší investice v obci?
"Bylo jich hodně. Například v Kelčicích se nemusí, co se týká infrastruktury třicet let kopnout do země, protože je tu vše nové. Vranovice mají část hotovou, část ještě ne. Máme zrevitalizované přehrady, vybudované tůně a mokřady. Vysázených máme plno lokálních biocenter. Mateřská škola je komplet opravená. Co se týká odpadového hospodářství, máme ho kompletně vyřešené. Máme i čtyři sociální byty."

Co vás naopak čeká?
"Budeme budovat cyklostezku, současně jsme dostali dotaci na lokální biocentra. Ty budou na rozloze šestnácti hektarů. Ve Vranovicích musíme dokončit chodníky a parkovací místa. Ráda bych také, abychom vrátili lesk křížkům a sochám v obci. Musíme pořád pracovat na tom, co tu máme. Nic velkého nás v nejbližších letech nečeká."

Vypadá to, že vás ve Vranovicích-Kelčicích nic akutně netrápí…
"Musím říci, že jsem měla vždycky štěstí na zastupitelstvo. Buď jsem zastupitele dokázala přesvědčit já, nebo naopak oni mě. Vždycky jsme se dokázali domluvit a musím to zaklepat, aby to tak fungovalo i nadále."