Prostějov má uzavřenou smlouvu s firmou Metalšrot Tlumačov, jejíž pobočka sídlí Za Kosteleckou ulicí. Tuto firmu může majitel autovraku požádat o odvoz vozidla. Musí prokázat, že je jeho vlastníkem a vozidlo musí být kompletní. Vlastník obdrží doklad o ekologické likvidaci a může požádat odbor dopravy o vyřazení vozidla z evidence.

„Městská policie nachází na území města řadu vozidel, která vykazují známky vraků. V mnoha případech jejich majitelé ani nevědí, jak s nimi mají naložit. Tato nabídka je službou občanům a pochopitelně by měla přispět i k většímu pořádku ve městě,“ vysvětlil prostějovský místostarosta Pavel Drmola.

Další informace podají pracovníci Metalšrotu na tel. čísle 582 333 661.