„Dnes jsem vyšel z domu a nestačil jsem se divit, jak vypadá mé auto a jakým způsobem je poničena prachem fasáda domu, nemluvě o oknech. Odlétávající kameny ohrožují kolemjdoucí lidi, a tak i domy přilehlé k této komunikaci. Zajímalo by mě, kdo ponese zodpovědnost za takto neupravenou vozovku a kdo uhradí vzniklé škody,“ řekl jeden z místních obyvatel, Vítězslav Kubina.

Pochybila stavební firma

Stěžoval si i na Správu silnic Olomouckého kraje. „Nařídil jsem prostějovskému pracovišti, aby situaci na místě prověřilo. Ale pokud vím, předávali jsme vozovku k provedení stavebních prací, a tudíž za její stav zodpovídá investor,“ prohlásil Drahomír Babnič, ředitel Srávy silnic Olomouckého kraje. Podotkl, že stavební firma zřejmě špatně zhutnila zeminu nasypanou zpět do výkopů. Svou roli přitom mohlo hrát i to, že práce probíhaly v zimě za mrazivého počasí.

„Proto opravy v tomto období nevidíme rádi. Nejenže jsou všechny práce hůře proveditelné, ale nedá se pracovat ani s živičnou směsí při úpravě povrchu. Výsledek pak nikdy není takový jako za optimálních podmínek,“ poznamenal ředitel Správy silnic.

Investorem stavby ve Vrahovicích je prostějovská firma Vodovody a kanalizace. „Při kontrole jsme na tento stav stavební firmu, která práce provádí, upozorňovali. Zasypané díry totiž stavbaři na povrchu zadláždili kostkami v úrovni vpustí. Pak ale zemina poklesla a hrozilo, že dojde jednak k poškození vpustí i projíždějících aut. Proto firma vyplnila díry nějakou cihlovou drtí. Ta ale byla naprosto nevhodná a navíc způsobovala vysokou prašnost,“ vysvětlil výkonný ředitel VaKu Pavel Řepka.

Ve středu položí nový povrch

Z jednání nakonec ale vysvitla místním naděje. „Zástupci firmy slíbili, že už tuto středu by měli začít pokládat živičnou vrstvu a dokončit tak opravu silnice definitivně,“ prohlásil Řepka. Měla by tak zmizet nejedna vráska nejen z jeho čela, ale také z mnoha čel místních obyvatel.