„Když prší a projede kolem auto, máme fasády domů postříkané blátem. I chodci musí uskakovat, aby nedostali spršku. Za všechno může katastrofální stav silnic v ulici Jana Köhlera a v navazující ulici Hrázky. Při dešti se díry na silnici naplní vodou a stříkají vodu s blátem na opravené domky. Jsou to nejotřesnější silnice v regionu," stěžoval si starousedlík Václav Kopeček.

Projekt, na jehož přípravu vyčlení město dvě stě tisíc korun, má řešit technické možnosti vybudování dešťové kanalizace a následnou opravu komunikace, která je ve velmi špatném technickém stavu.

„Požadavek na řešení situace vyplynul z prosincového setkání vedení města s občany Vrahovic. V ulicích Jana Köhlera a Hrázky dochází při velkých deštích k zatékání vody do nemovitosti," vysvětlil náměstek primátora Zdeněk Fišer.

„Cílem projektu je zjistit odtokové a vsakovací poměry v lokalitě. Ze znalosti místních poměrů víme, že v oblasti je problém s odtokem vody. Je zde vysoká hladina spodní vody, protože místo se nachází pod úrovní blízké říčky Romže," upřesnil Zdeněk Fišer.

Návrh ještě musí odsouhlasit zastupitelstvo. Pokud jej odkývne, zpracuje město projektovou dokumentaci ještě letos.