„Stavba pokračuje podle plánu. V září příštího roku by mohly děti začít školní rok v upravených třídách," potvrdil vedoucí odboru rozvoje a investic Antonín Zajíček.

Město se rozhodlo k demolici části školy, v níž probíhala výuka tříd druhého stupně, na konci loňského roku. Důvodem byly špatné hygienické podmínky i technický stav budovy.

„Okálový systém budovy byl hygienicky nevyhovující, takže jsme museli žákům zajistit náhradní výukové prostory," nechal se slyšet náměstek primátora Zdeněk Fišer.

Nový třípodlažní objekt

Na místě „staré" budovy vznikne samostatný třípodlažní objekt.

„Toto umístění umožní propojení se stávajícími objekty, jako je budova pro žáky 1. stupně a tělocvična, a to pomocí spojovacích koridorů," popsal Antonín Zajíček.

Nová budova, v níž vznikne celkově devět učeben, školní jídelna pro osmdesát dětí, kabinety a sklady s přípravnou jídla, bude stát dále od komunikace a od silnice ji bude oddělovat řada vzrostlých borovic.

Stěhování

Výuka desítek žáků nyní probíhá v provizorní budově.

„Některé děti se budou v průběhu rekonstrukce školy učit ve školní družině. Týká se to dvou tříd prvního stupně a tří tříd ze stupně druhého. Dalších pět tříd se nemusí stěhovat a zůstanou v budově prvního stupně, kde je i počítačová učebna. Děti, kterých se stěhování týká, jsme vybírali podle početnosti jejich tříd," vysvětlila ředitelka školy Vlasta Ambrožová.

Za 42 milionů

Do stavebních prací na škole se pustila firma Manag. Rada města ji vybrala na základě nejnižší navrhované ceny.

„To bylo pro nás rozhodující, i když rozdíl oproti druhé nabídce byl jen čtyřicet tisíc korun," vyjádřil se primátor Miroslav Pišťák. Celkové náklady na opravy se vyšplhají na dvaačtyřicet milionů korun.