Nový povrch a oprava mostu. "Komunikace dostane nový povrch. Oprava se dotkne i mostu přes Romži. Týkat se bude mostních svršků a vybavení včetně hydroizolace, sanace nosné konstrukce a spodní stavba, doplnění zádlažby," informovala krajská mluvčí Eva Knajblová. Olomoucký kraj je investorem celé akce.

Omezení se změní v uzavírku. "V březnu už se začalo s budováním nové dešťové kanalizace. Od pondělí dojde k úplné uzavírce Vrahovické ulice. Jedná se o úsek od ulice Tovární až po základní školu," popisuje náměstek primátora Jiří Rozehnal a pokračuje: "Prostory jsou obslužné bočními příjezdovými cestami. Přes myší díru a okolo samoobsluhy, most přes Hloučelu bude průjezdný. Druhá strana Vrahovic bude obslužná od ulice Průmyslová a východní část od Kralického háje nebo Držovic."

Řidiče tedy čeká martyrium v podobě kličkování bočními uličkami.

"Už jsem si nějak zvykla, že do Vrahovic je cesta složitá. Zavřené byly dlouho Držovice, pak i přejezd u nádraží. Naštěstí tím směrem moc často nemusím jezdit," komentovala Hana Burešová a dodala: "Ale dovedu si představit, že pro lidi žijící ve Vrahovicích to bude velký problém."

Mostkovice mají zkolaudovanou cyklostezku
Konečně! Cyklostezka podél Hloučely má po kolaudaci. Co je v plánu dál?

Hotovo v létě

Konec až o prázdninách. "Rekonstrukce tohoto úseku potrvá do 31. července. Pak se uzavírka posune, protože se bude pokračovat dál. Uzavřená bude část od náměstí Padlých hrdinů až k mostu přes říčku Hloučelu. Ten bude od 1. srpna neprůjezdný, protože bude rekonstruován," říká náměstek Rozehnal.

Řidiči musí být trpěliví. "Počítáme s tím, že dopravní komplikace budou. Navíc se nám vlastně sešly tři velké stavební akce. Vedle rekonstrukce Vrahovické stavba severního obchvatu a rozšiřování dálničních přivaděčů na D46," uvádí Jiří Rozehnal a uzavírá: "Poprosil bych tímto řidiče o ohleduplnost a trpělivost. Trochu nám nahrávají i covidová omezení, kdy je hustota dopravy nižší."

Psí loučka v Plumlovské ulici - 15. března 2020
V Plumlovské dostanou psi plot za 150 tisíc. Co na to říkáte?

V době úplné uzavírky v termínu od 22. března do 31. července, bude objízdná trasa vedena po komunikacích v ulicích Průmyslová, Kralická a Čs. armádního sboru.

Křižovatka ulic Tovární a Vrahovické bude průjezdná obousměrně ve směru k nám. Padlých hrdinů, most přes Hloučelu bude otevřen. Do oblasti mezi ul. Vrahovickou a V. Talicha bude možný příjezd buď přes „myší díru“ nebo z ulice Vrahovické po ulici Tovární.

Do oblasti jižně od ul. Vrahovické směrem k bývalému areálu OP bude příjezd možný pouze z ulice Za Drahou a Marie Pujmanové. Ulice Marie Majerové bude obousměrná a bude v ní zákaz stání. Během této etapy nebude zajištěn příjezd k domům v uzavřeném úseku.