Aktuální stavební práce ve Vrahovické ulici jsou jen jednou z etap velkého projektu, v jehož rámci dojde ke kompletní rekonstrukci celé komunikace až po křižovatku se silnicí II/150 na Přerov.

"Rekonstrukce tohoto úseku potrvá do 31. července. Pak se uzavírka posune, protože se bude pokračovat dál. Uzavřená bude část od náměstí Padlých hrdinů až k mostu přes říčku Hloučelu. Ten bude od 1. srpna neprůjezdný, protože bude rekonstruován," uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal.

V době aktuální úplné uzavírky v termínu od 22. března do 31. července 2021, bude objízdná trasa vedena po komunikacích v ulicích Průmyslová, Kralická a Čs. armádního sboru.

Křižovatka ulic Tovární a Vrahovické bude průjezdná obousměrně ve směru k náměstí Padlých hrdinů, most přes Hloučelu bude otevřen. Do oblasti mezi ulicemi Vrahovickou a V. Talicha bude možný příjezd buď přes „myší díru“ nebo z ulice Vrahovické po ulici Tovární.

Do oblasti jižně od ul. Vrahovické směrem k bývalému areálu OP bude příjezd možný pouze z ulice Za Drahou a Marie Pujmanové. Ulice Marie Majerové bude obousměrná a bude v ní zákaz stání. Během této etapy nebude zajištěn příjezd k domům v uzavřeném úseku.