"V roce 2019 proběhne ze strany Krajského úřadu Olomouckého kraje (KÚOLK) rekonstrukce úseku silnice od železničního přejezdu u hlavního nádraží k odbočce na Průmyslovou ulici," potvrdil náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Zmizí vlečka

Nejvíce dopravou zatěžovaný úsek Vrahovické ulice se dočká nového povrchu.

"Rekonstrukce bude spočívat ve vyrovnání kanalizačních a dešťových vpustí, obrub, zbroušení starého a položení nového povrchu vozovky při souběžném odstranění stávajícího vlečkového přejezdu, který je v soukromém vlastnictví a trápí nejen prostějovské řidiče mnoho let," doplnil Jiří Rozehnal.

Z pohledu hejtmanství se jedná pouze o jednu z etap stavebních úprav ve Vrahovické ulici. Postupně se dočká rekonstrukce celá ulice až po křižovatku na Kralice na Hané.

"Stavební úpravy jsou součástí projektu II/150 Prostějov – Přerov. Na tento projekt byla v říjnu 2018 podána žádost o dotaci z IROP," informovala krajská mluvčí Eva Knajblová a dodává: "Dokumentace pro stavební povolení byla zpracována, některá stavební povolení jsou vydána, některá se ještě řeší. V současnosti se zpracovává dokumentace pro provádění stavby, která slouží jako podklad pro výběr zhotovitele stavby."

Vznikne podjezd?

Nejprve se tedy kompletně předělá úsek od železničního přejezdu po most přes Hloučelu. Původně se mělo začít s pracemi až v roce 2020, ale výše zmíněná část po křižovatku s Průmyslovou se dočká už letos.

"Důvodem realizace této předetapy je obnovený záměr ze strany Správy železniční dopravní cesty, vybudovat podjezd pod železničním přejezdem na Vrahovické ulici," zmínil zajímavou novinku náměstek Rozehnal.

Celkově by měla dostat frekventovaná křižovatka úplně novou tvář.

"Dojde zde k usměrnění dopravních proudů a na vedlejší komunikaci, bude vybudován středový ostrůvek," popsala Eva Knajblová.

Úprav se dočkají i oba mosty přes Hloučelu a Romži.

"Na nich bude provedena oprava mostních svršků a vybavení včetně hydroizolace, sanace nosné konstrukce a spodní stavba, doplnění zádlažby pod mosty," doplňuje Eva Knajblová.

Přechody pohlídá město

Obavy obyvatel Vrahovic, aby nedošlo k opomenutí přechodů pro chodce jako na Brněnské, jsou podle magistrátu liché.

"Během jednání s představiteli Olomouckého kraje, byl ze strany Statutárního města Prostějova vznesen požadavek na zachování stávajícího počtu přechodů pro chodce, respektive míst pro přecházení. Práce na úpravě projektové dokumentace ze strany KÚOLK budou pokračovat do konce ledna 2019 a poté budou předloženy zástupcům Statutárního města Prostějova k vyjádření," uklidňuje veřejnost Jiří Rozehnal.

Celkově by měly být na Vrahovické ulici čtyři přechody pro chodce a dvě místa pro přecházení.

Zachovány by měly být i stávající zastávky Městské hromadné dopravy.

"Dojde k úpravě pěti stávajících autobusových zastávek," potvrzuje Knajblová.