„Rány ze samopalů nám sice otravují život, ale časem je už prostě tolik nevnímáte. Zakázaný vstup do lesů je ale jiná káva. Vadí mi to, a to opravdu hodně. Strašně mě mrzí, že s dětmi nemůžu ve všední dny do lesů na procházku,“ vysvětluje čtyřicetiletá Eva Zarivná s tím, že nechápe, proč vybraná část lidí s povolenkou do lesa může a ona ne.

„Vždyť jim snad hrozí stejné nebezpečí jako mě,“ míní paní Eva.

Změny nečekejte

Byla by tak velmi ráda, kdyby se podmínky pro vstup do vojenského újezdu změnily. Toho se ale zřejmě podle tvrzení zástupců armády jen tak nedočká.

„Stávající režim polyfunkčního využívání území vojenského újezdu Březina již dosáhl svých hraničních možností a není reálný předpoklad, že by došlo k jeho změnám,“ nechal se slyšet přednosta Vojenského újezdu Březina podplukovník Radek Malaník.

Bývalý hotel Upolín na Kladecku - pracuje se na obnově areálu
Upolín se postupně opravuje. Doplatí na to příroda?

Kam a kdy můžu?

Připomíná, že v současnosti jsou nařízením újezdního úřadu vymezeny tzv. dočasně zpřístupněné plochy, které zabírají 35% území újezdu. Do těchto ploch může občan vstupovat a vjíždět na kole bez povolení vždy v pátek od patnácti do dvaadvaceti hodin, v sobotu, neděli a ve státem uznaný svátek v době od šesti do dvaadvaceti hodin.

Uvedená plocha je podle něj stanovena v maximálním možném rozsahu, v jakém lze umožnit vstup veřejnosti, přičemž je splněna podmínka předpokladu optimálního zachování bezpečnosti osob a současně podmínka, že nebude omezen vojenský výcvik.

Z komína prostějovské spalovny se line nepřetržitý oblak kouře
Prostějovská spalovna dostala pokutu, už druhou

Nově pokuta až 100 000

Nejen k záležitostem týkajících se pravidel vstupu do vojenských lesů pořádá Újezdní úřad Březina pravidelně schůzky se zástupci obcí, které se nachází na hranici újezdu. Poslední takové jednání se uskutečnilo na konci listopadu. Za město Plumlov se jej zúčastnil místostarosta Jiří Nezval.

„Na požadavek v podobě dalšího uvolňování vstupu do Březiny jsme slyšeli od zástupců újezdního úřadu kategorické ne,“ uvedl smutně Jiří Nezval s tím, že se alespoň uvolnily podmínky pro stavbu rodinných domů v blízkosti újezdu.

„Dříve jste potřebovali vyjádření od újezdních úředníků, nyní už není potřeba,“ popsal místostarosta Nezval a dodal, že to se ovšem netýká staveb výškových, ty dál vyjádření potřebovat budou.

Další novinkou, která jej překvapila, je skutečnost, že byla v nedávné době navýšená pokuta za neoprávněný vstup do újezdu Březina. Nově totiž může být udělena až do výše 100 000 korun.

Navýšení možné pokuty komentuje i Eva Zarivná.

„Nemám slov. Slyšela jsem o příkladu, kdy vyhmátla vojenská policie stařenku, která v „zakázaném“ lese u Vícova v minulosti sbírala klestí. Dostala za nepovolený vstup menší pokutu a teď, kdyby ji chytli, by mohla platit desetitisíce, to snad ne,“ kroutí hlavou Eva Zarivná.

Exstarosta Určic Vlastimil Konšel u soudu
Exstarosta Určic Vlastimil Konšel s odvoláním neuspěl

Jak probíhají kontroly?

Jak je to tedy s tím, kdo do lesa může a kdo ne? Jaké zákony se porušují.

„Standardně kontrolujeme všechny osoby, které se ve vojenském újezdu Březina nachází. Nejčastěji jde o příslušníky Armády ČR a osoby s platným povolením vydaným Úřadem vojenského újezdu Březina. Mimo vojáky jde o zaměstnance VLS ČR, s. p., osoby provádějící samovýrobu dřeva, myslivce a rybáře,“ popsal nadporučík Jan Přecechtěl z Velitelství vojenské policie Olomouc.

Osoba, která nemá oprávnění ke vstupu, se podle něj dopouští přestupku dle zákona o zajišťování obrany ČR, dále je nejčastěji porušován zákon o provozu na pozemních komunikacích a zákon o lesích.

„Takovou osobu poučíme, ověříme její totožnost, v souladu se zákonem o přestupcích s ní sepíšeme oznámení o přestupku, které postoupíme příslušnému správnímu orgánu a poté vykážeme z vojenského prostoru,“ vysvětli nadporučík Přecechtěl a tím, že za přestupky podle výše uvedených zákonů mohou být fyzickým osobám správním orgánem nejen uloženy pokuty až do výše již zmíněných 100 000 korun, ale i odebráno řidičské oprávnění.

Požár dřevěné budovy na místním nádraží v Prostějově
Oheň a dým v Prostějově! U místního nádraží hořela sběrna papíru

Pozor na nevybuchlou munici

Dále nadporučík Přecechtěl podotýká, že vstup je omezen z důvodu bezpečnosti osob, protože na Březině se často nachází nevybuchlá munice, je zde prováděn intenzivní výcvik armády, z důvodu kůrovcové kalamity se zde masivně těží dřevo a je zde prováděn výkon práva myslivosti.

A co na to říká Eva Zarivná?

„To podle mě není žádný argument. Nechápu, když tam mohou rybáři, myslivci a dřevorubci, proč tam nemůžou i normální lidé. Přece i oni by se tam pohybovali se zvýšenou opatrností,“ míní.

Zdevastované nádraží v Nectavě
Rozbitá okna, zatlučené dveře. Místy vypadají nádraží na Hané jako z hororu

24 přestupků

Vojenská policie ročně zkontroluje v újezdu stovky osob. Podle statistik, které poskytl podplukovník Radek Malaník, bylo v letošním roce k přestupkovému řízení předáno zatím celkem 24 osob, z toho 9 přestupků bylo zaznamenáno na úseku obrany.

Výbuch v rodinném domě v Mostkovicích
Tragický výbuch v Mostkovicích? O plyn nešlo, vypadá to na pyrotechniku

STANOVISKO MINISTERSTVA OBRANY

I na základě požadavků okolních obyvatel došlo v roce 2016 k výraznému zmenšení ploch vojenských újezdů v ČR. V případě Libavé o třetinu, u Březiny, která je menší a hojně využívaná vojáky vyškovské posádky, o 5 procent. Armáda si nechala jen to, co nutně potřebuje ke kvalitnímu výcviku. S ohledem na jeho stoupající intenzitu a ve snaze chránit zdraví civilních obyvatel jsme zároveň museli zpřísnit režim vstupu na území újezdů. Na listopadovém pracovním jednání se starosty obcí katastrálně přilehlých k vojenskému újezdu Březina nebyly vzneseny žádné nové požadavky na další uvolňování vstupu do Březiny. Naopak, ze strany starostů zaznívaly pozitivní reakce na stávající systém dočasně zpřístupněných ploch. Jednání probíhalo ve zcela nekonfliktním duchu. Vojenská policie při své kontrolní činnosti působí spíše preventivně a vykazuje občany z důvodu jejich vlastní bezpečnosti z újezdu. K pokutám přistupujeme pouze v případě závažného nebo opakovaného porušení zákazu vstupu. Například újezdní úřad v Březině udělil letos pokutu za přestupek 11 osobám v celkové výši 12 tisíc korun. Pokud chceme mít dobře vycvičenou armádu, připravenou svou zemi bránit, musíme mít i odpovídající výcvikové prostory. Děkujeme, že většina obyvatel žijících v okolí újezdů tuto skutečnost chápe a pravidla respektuje.

Jan Pejšek, ředitel odboru komunikace MO