Co si myslíte o budování obchodního a nákupního centra v místech dnešního KaS centra a o možné absenci velkého společenského sálu ve městě?

Město Prostějov samozřejmě velký společenský sál nutně potřebuje. V tuto chvíli asi není reálné, že by vzniklo nové centrum za novou nemocnicí. Je proto nutné posoudit, zda pro město bude výhodnější oprava stávajícího Společenského centra, nebo stavba nového. Je to složitá otázka a není možné na ni okamžitě odpovědět. Podporujeme také zachování tržnice. Tento způsob prodeje má v Prostějově silnou tradici a je v poslední době stále populárnější. Já sama do tržnice chodím nakupovat.

Jak byste konkrétně řešila nezaměstnanost v regionu?

Velké části ploch, které jsou v územním plánu označeny jako průmyslová zóna, jsou věnovány fotovoltaickým elektrárnám. Ty ale nepřináší žádná pracovní místa. Chceme v těchto místech podporovat vznik takových podniků, které budou pracovní místa vytvářet.

Chceme také podporovat veřejné práce pro nezaměstnané. Je to pro ně alespoň nějaká možnost výdělku v případě, že přijdou o podporu. Navíc pak mají větší šanci najít si zaměstnání.

Jaké tři věci vás v Prostějově nejvíce trápí? Co byste udělala pro jejich změnu?

Je třeba zkvalitnit tok informací ven z radnice. Toho se dá dosáhnout pomocí webu nebo publikace v radničních novinách. Další věcí, která by se měla zlepšit, je transparentnost veřejných zakázek. Tady by měla být průhledná a jasná výběrová řízení. Třetí věcí, o niž se určitě budu zasazovat, je úzká spolupráce odborných komisí s vedením města. V těchto komisích máme velký potenciál odborníků z různých oblastí, ať už je to kultura, životní prostředí a další. Ti by měli na radnici přinášet kromě svých znalostí také nové podněty od lidí.

Co se vám nelíbí na radnici? A jak byste přispěla ke změně k lepšímu?

Je to především otevřenost radnice k občanům. To se teď aktuálně týká změn územního plánu, k nimž dochází prakticky s každým jednotlivým podnikatelským záměrem. Naším cílem je udělat takový územní plán, který nebude cárem papíru, ale bude základním strategickým dokumentem. Na jeho základě pak můžeme dělat seriózní nabídky firmám, či jinak pracovat na rozvoji města.

Co mohou podle vás přinést ženy do politiky?

Myslím, že když se na vedoucí post dostane žena, která má manažerské a organizační schopnosti, dokáže se do problémů více opřít. Podle mě ženy méně o věcech mluví, a více je dělají.

Ing. Zuzana Ochmanová

57 let, vystudovala chemii a pracuje jako vedoucí oddělení ochrany životního prostředí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Je rozvedená, vychovala jednoho syna (31).

Zajímavost: Trpím určitou profesní degradací. Na každé cestě už mimoděk sleduji kvalitu ovzduší a nakládání s odpady. Všímám si třeba, jak ve Švýcarsku třídí odpad, dokáže mě rozčílit například skládka v Řecku. Dosahuje to takových podob, že to často rozesměje ty, kteří jsou v tu chvíli se mnou. Pak se stávám terčem různých uštěpačných poznámek, že nedokážu přestat pracovat ani na dovolené.