Co si myslíte o budování obchodního a nákupního centra v místech dnešního KaS centra a o možné absenci velkého společenského sálu ve městě?

Prostějov dobudování prostoru za kostelem potřebuje. Město ale na to nebude mít v blízké době dost vlastních prostředků. V lokalitě by však mělo být nejen komerční, ale i společenské a kulturní centrum. Zbourání dvacet let starého kulturního stánku bez toho, aby investor vybudoval a zaplatil nové, je pro Prostějov zcela nevýhodné. Proto jsem pro zachování a modernizaci současného KaS centra třeba i z městských prostředků, na což se peníze v městské pokladně najdou.

Jak byste konkrétně řešil nezaměstnanost v regionu?

Zlepšil bych dosavadní využívání nezaměstnaných na veřejně prospěšné práce. Dále je třeba do průmyslové zóny sehnat investory, jejichž činnost je závislá na lidské práci a ne prodávat hektary pozemků na fotovoltaické elektrárny případně na překladiště a garáže. Za úvahu stojí i myšlenka zbudování organizace, která by pracovala i s podprůměrným ziskem, ale konkurovala v řemeslných službách dnešním poskytovatelům služeb, které jsou ve většině případů předražené.

Jaké tři věci vás v Prostějově nejvíce trápí? Co byste udělal pro jejich změnu?

Po loňských zkušenostech mě trápí úklid sněhu ve městě. Není přece možné, aby byl proveden úklid jen na hlavních tazích a v méně frekventovaných ulicích někdy až třetí, čtvrtý den. Je třeba zapojit do odstraňování sněhu například zemědělská družstva, techniku různých podniků a soukromníků.

Jako každého řidiče mě také trápí nedostatek míst k parkování, a to zejména ve středu města a na sídlištích. Je nutné postavit podzemní garáže a dobudovat hromadné garáže na sídlištích. Systém parkování musíme podřídit zájmům občanů a návštěvníků města a nikoliv jen velkému zisku provozovatele z cizího města. Třetí věc, která mne ve městě trápí je stav chodníků a dořešení cyklistických stezek. Zde pomůže více prostředků z rozpočtu.

Co se vám nelíbí na radnici? A jak byste přispěl ke změně k lepšímu?

Systém fungování samosprávy nazývám pracovně „strach z demokracie“. V radě města by měly být zastoupené všechny politické subjekty zvolené občany města. Přispělo by to k lepší kontrole rady, k možnosti řešení problémů i z jiných úhlů pohledu, k transparentnosti rozhodnutí a zároveň i k větší důvěře. Současný stav vede k tomu, že některá rozhodnutí rady mohou být opozicí vnímána jako rozhodnutí odrážející zájmy jednotlivců, konkrétní politické strany nebo zájmových skupin a nikoliv zájmů většiny občanů.

Jaký je váš největší životní zážitek?

Samozřejmě narození našich dvou dětí, ale tuto odpověď asi nečekáte. Velice těžká otázka. Snad zážitek z šesté třídy, když jsem si za peníze vydělané sázením stromků a sběrem kaštanů koupil kolo Favorit s přehazovačkou a s řídítky „berany“.

Ing. Václav Šmíd

59 let, ženatý, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulta výrobně-ekonomická. Do roku 1981 pracoval v n. p. Agrostroj, 1981 – 1990 místopředseda Měst. NV Prostějov, od roku 1990 podnikatel. Zastupitel města Prostějova a zastupitel Olomouckého kraje za KSČM.

Zajímavost: Mám rád toulky přírodou, zahradu a chalupaření. V mládí jsem aktivně sportoval, dnes se věnuji filatelii, sbírání pohlednic a zajímavých dokumentů.