Co si myslíte o budování obchodního a nákupního centra v místech KaSCentra a o možné absenci velkého společenského sálu ve městě?

V současné době mne mrzí nejasnosti či pro veřejnost málo známé informace o využítí nejlukrativnějších částí pozemků v místě KaS centra a tržnice. Věřím a chci se zasadit o to, aby zde bylo zachováno moderní zařízení pro kulturní a společenské vyžití Prostějovanů. Zánik velkého společenského sálu si nedovedu představit. Chápu, že z důvodu financování jsou potřebná obchodní střediska, ale kultura musí mít v tomto případě jasnou prioritu.

Jak byste konkrétně řešil nezaměstnanost v regionu?

Nezaměstnanost všeobecně je složitá otázka a záleží také na přístupu jednotlivých nezaměstnaných. Chtěl bych v rámci platně legislativy a podmínek města poskytovat příznivější podmínky podnikatelům a živnostníkům nabízejících nová pracovní místa a pokračovat v rozvoji průmyslových zón.

Dále podporovat vznik nových rekvalifikačních kurzů, ale také provádět důslednější kontrolu, jak se nové pracovní příležitosti využívají, jak jsou poskytnuté finanční prostředky dále zhodnocovány. V neposlední řadě bych více zapojil nezaměstnané do veřejně-prospěšných prací.

Jaké tři věci Vás v Prostějově nejvíce trápí? Co byste udělal pro jejich změnu?

Nejvíce mi v Prostějově vadí hrací automaty a videoterminály. Je velmi smutná podívaná při toulání se městem a často s mými zahraničními hosty, jak bují tyto aktivity. Jak jsou zdrojem konfliktů v rodinách a později i kriminality. Určitě je nutné, různá povolení a pronájmy k této činnosti reevidovat. Vadí mi také doprava ve městě.

Přiznávám, že se v této oblasti hodně změnilo k lepšímu, ale bez dobudování celkového obchvatu města se zlepšení nedočkáme. Myslím si, že i pořádek ve městě je další oblast, kterou je nutné zlepšovat. Je třeba zkontrolovat, za co město při úklidu platí, kdo úklid kontroluje, a to včetně rozsahu a kvality odvedené práce.

Co se Vám nelíbí na radnici? A jak byste přispěl ke změně k lepšímu?

Je nutná větší oboustranná informovanost občanů o záměrech města, ale také naopak. Hitem posledních dnů je stálé odhalování korupce, která z nejvyšších pater prorůstá do měst a obcí. Řešení vidím v tom, že by k zásadním rozhodnutím o investicích ve městě mělo přispět referendum občanů, například v problematice KaS centra.

Ctěli bychom ustanovit funkci městského ombudsmana, který by operativně řešil připomínky občanů a prospěla by rovněž větší transparentnost výběrových řízení a průhledné vyúčtování všech investičních akcí. To zde stále chybí.

Jaký je Váš názor na interrupci a užívání marihuany?

Můj názor je v podstatě konzervativní. Já souhlasím s interrupcí pouze a jenom ze zdravotních důvodů. Zastávám názor odpovědného přístupu nejen k rodičovství, ale také k sexu. K užívání marihuany. I když marihuana nepatří k nejtvrdším drogám, mládež by se měla zabývat jinými aktivitami. Hrozí totiž nebezpečí, že od marihuany je snadná cesta k nebezpečnějším drogám. Jsem tedy proti užívání a legalizaci této drogy. Jiná kritéria platí pro využívání marihuany v lékařství a výzkumu.

Petr Kousal

56 let, jednatel dopravní společnosti. Vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině. Je ženatý a má dvě dcery.