„Takzvanou optimalizací vojenských újezdů chceme přizpůsobit jejich rozlohu současným potřebám armády. Co se týče Březiny, tam zmenšením zároveň uspokojíma restituční nároky rodiny Belcrediů,“ vysvětlil mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

V případě potomka hraběcí rodiny, který žije na zámku v Brodku u Prostějova však nejde o restituční nároky v pravém slova smyslu. Podle katastru nemovitostí totiž pozemky patří právě Richardu Belcredimu. Ministerstvo tak vlastně jen konečně vyřeší protiprávní stav, který trvá už dlouhá léta. Podle zákona o obraně státu z roku 1999 totiž na území vojenského újezdu nesmí být jiný majetek než státní. Na Belcrediho pozemcích tak byl vojenský újezd vlastně protizákonně.

Další pozemky, které na Obrově noze a v jejím okolí patřily jiným vlastníkům se jim zase vrátí.

„Před časem nás vojáci požádali, abychom jim řekli, které pozemky v tomto prostoru patřily obci. Prošli jsme pozemkové knihy a několik jich našli. Ty by se nám měly vrátit zpět,“ uvedl starosta Otaslavic Rostislav Drnovský.

Prostějovsku přibudou čtyři obyvatelé

Prostory, které vojáci opustí se vrátí zpět do katastrů obcí kam patřily před jejich přičleněním k vojenskému újezdu. Spolu se změnami katastrů se ovšem v tomto případě změní i hranice okresu a kraje. Prostějovsko teď bude zase o něco větší. Zároveň mu ovšem přibudou také čtyři obyvatelé. V souvislosti s úpravami totiž vyjme ministerstvo z prostoru újezdu tři hájenky. Dvě z nich jsou obydlené právě jedinými trvalými obyvateli Březiny.

„Podle toho, co jsme se dozvěděli na setkání starostů nebude změna hranic administrativně žádný problém, hranice krajů jsou totiž definováíny hranicemi katastrů jednotlivých obcí,“ vysvětlil Drnovský.

Podle předběžného plánu by měly změna měla týkat 750 hektarů a začít platit by měla od prvního ledna roku 2013.