„Spěje to k tomu, že bychom mohli letos začít stavět,“ uvedl starosta Plumlova Adolf Sušeň s tím, že v současné době probíhá územní řízení.

Město Plumlov má zatím vodovod, který je součástí svazku Plumlov-Vícov. Výstavbu nového vodovodu má na starosti sdružení obcí Vodovod Pomoraví.

„Předpokládané náklady jsou kolem padesáti milionů korun,“ konstatoval Stanislav Lukeš, vedoucí kanceláře Vodovodu Pomoraví v Kostelci na Hané.
Podle něj jsou ale firmy v regionu schopné ve výběrovém řízení stlačit tabulkové ceny projektu až o jednu třetinu.

„Předpoklad celkových nákladů je třicet pět milionů korun,“ dodal Lukeš. Za tuto částku by měli vybudovat osm kilometrů vodovodních přípojek v Soběsukách, Hamrech a Žárovicích a vodojem na dvě stě kubíků vody, který bude napojený na stávající řad z Mostkovic.

„Naším nejrozpracovanějším projektem je vodovod ve Stražisku,“ vysvětlil Lukeš. V letošním roce by se ve Stražisku a místních částech Maleny a Růžov měl vybudovat vodovod za 23 milionů korun. „Čekáme, jak dopadne žádost o dotaci na ministerstvu zemědělství,“ doplnil.

„Zatím máme přivaděč vody z Přemyslovic,“ informoval starosta Stražiska Jaroslav Kröner. Přípojku vody tak mají převážně chaty, protože chatovou oblastí přivaděč prochází, ale také obecní byty, mateřská školka a zdravotní středisko.

Podle starosty Krönera se bude muset také vybudovat nový vodojem, který zvýší potřebný tlak vody. „Kromě páteřní sítě se bude stavět kilometr a půl rozvodů po vesnici,“ dodal na závěr starosta.

Vodovod Pomoraví sdružuje na padesát obcí nejen z Prostějovska, ale i Olomoucka a Šumperska. Sdružení se zabývá výstavbou a správou vodovodních zařízení.