Rozpraskaný zalátaný asfalt a auta stojící po obou stranách. Realitu všedního dne ve Vodní ulici zná každý prostějovský řidič. Oblíbenou zkratku do centra města lemuje řada obchůdků včetně hojně navštěvovaného zdravotního centra. Stávající komunikace trpí a současné hustotě dopravy nevyhovuje.

Uzavírka Vrahovické ulice potrvá v daném úseku od 14.2. do 30.6. 2022. Pracovat se bude od křižovatky náměstí Padlých hrdinů k Janáčkově ulici. 11.2. 2022
Vrahovická se od pondělka opět zavírá, až do prázdnin. Kudy objížďkou?

"Ulice Vodní je v nedobrém technickém stavu a vyžaduje již kompletní rekonstrukci. Půjde tedy o celoplošnou opravu a na jakou částku tato oprava přijde, by mělo být zřejmé z projektové dokumentace. Ta by měla být zpracována do května letošního roku," informuje náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že Rada města na své poslední schůzi schválila rozpočtové opatření ve výši sto deset tisíc korun na zpracování projektové dokumentace.

Vozovka dostane nový kabát.

"Bude proveden obrus stávajícího živičného povrchu a položení nového, vyrovnání, popřípadě výměna poškozených silničních obrub a výměna vyrovnání krycích mříží dešťových vpustí. Realizace se předpokládá ve druhé polovině letošního roku," uzavírá téma Vodní ulice náměstek Rozehnal.

Jednosměrka ve Vodní ulici v Prostějově
Pozor na jednosměrku na Vodní. Nově projedete pouze od rybníka