První je prohlídka zatrubněného Mlýnského náhonu, kdy se bude jednat o celkově tři komentované prohlídky. Trasa má 750 metrů a trvá zhruba devadesát minut.

Navštívit můžete i čističku odpadních vod v Kralickém háji, kde budou mít zájemci možnost udělat si mini rozbor vody z vlastních studní. 

Jak vodu na minirozbor dopravit?

„Voda v soukromých studních nepodléhá žádné pravidelné povinné kontrole. Výsledky rozborů ukázaly, že až 85 procent analyzovaných vzorků neodpovídá alespoň v jednom ukazateli vyhlášce, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Nejčastěji nevyhovují mikrobiologické ukazatele,“ upozornila Markéta Bártová, mluvčí Moravské vodárenské.

V případě dusičnanů při loňských rozborech v Olomouci nevyhovělo 25 procent dodaných vzorků studniční vody. „Bylo zjištěno nadlimitní množství,“ uvedla mluvčí.

Při příležitosti Dne otevřených dveří si lidé mohou za pomoci laborantů Moravské vodárenské nechat provést rychlý mini rozbor vody ze studny, kterou si přinesou s sebou. „Voda musí být v čisté plastové láhvi od neslazené minerálky, minimálně 0,5 litru,“ upozornila Bártová.

Voda ze studny může skrývat rizika

Hned na místě se zájemci dozvědí orientační hodnoty dusičnanů, tvrdosti vody a amonných iontů. „Jde pouze o orientační hodnoty,“ připomněla.

V České republice je necelých 10 procent obyvatel trvale zásobováno vodou z domovních nebo veřejných studní, vedle toho mnoho lidí používá vodu ze studní na chatách a chalupách o víkendech a dovolených.

„Mít vlastní studnu je výhoda: voda je vždy čerstvá a nemusí se za ni platit. Má to však také svá „ale“. Není-li o studnu pečováno, nemusí být levným zdrojem dobré vody, ale zdrojem starostí a zdravotního rizika,“ zdůraznila Bártová.

Pouze laboratorním rozborem fyzikálně chemických a mikrobiologických ukazatelů lze zjistit, zda je voda v pořádku splňuje limity dané vyhláškou. Odborníci doporučují kontrolu kvality vody nejméně jednou za rok, a to nejlépe na jaře.

„I chutná a na pohled křišťálově čirá voda může v sobě skrývat nebezpečí v podobě mikrobiálního znečištění,“ dodala.