Obě akciové společnosti se zřejmě sdruží do jedné firmy. ZLV zanikne a její obchodní jmění převezme Středomoravská vodárenská. „Důvodem fúze je zvýšení efektivity provozování vodárenské infrastruktury. Očekáváme také lepší využití provozních prostředků,“ řekl generální ředitel Zlínské vodárenské Martin Bernard.

Spojení se nedotkne smluvních vztahů vodohospodářských společností s partnery z řad měst a obcí. Středomoravská vodárenská má pronajatý infrastrukturní majetek Vodohospodářské společnosti Olomouc a Vodovodů a kanalizací Prostějov. ZLV pak provozuje vodovody a kanalizace v majetku firmy Vodovody a kanalizace Zlín.

„Rovněž tak naši odběratelé z řad občanů či podnikatelských subjektů negativní změnu nepocítí,“ doplnil informace Bernard. Pokud se týká zaměstnanců, dojde po sloučení ke změně organizační struktury a k mírnému pohybu zejména u režijních zaměstnanců.