Ačkoli porost lesoparku Hloučela lemuje tok stejnojmenné říčky, mladé stromky by tu bez pomoci člověka zahynuly. Hlínu v biokoridoru tvoří jíly, které vodu z koryta řeky nepustí ke kořenům stromů, a štěrkopísek. Ten zase vodu, která v podobě deště spadne na zem, odvádí velmi rychle pryč.

„Letos jsme v okolí Hloučely vysadili zhruba dvě stě padesát mladých stromků. Ty je potřeba po dobu tří let pravidelně zalévat, dokud si nevytvoří dostatečně silný kořenový systém a korunu z větví,“ uvedl za ochránce přírody strážce lesoparku Karel Pokorský.

Jak poznamenal, ke stromům dotvářejícím charakteristiku měkkého lužního lesa okolo Hloučely patří olše, javor klen či jasan.
Sázení stromů v lokalitě, kterou ke sportu a odpočinku využívají tisíce Prostějovanů, podpořila radnice částkou 150 tisíc korun. Přispěla i na čerpadlo, díky kterému mohou ochránci přírody přivést vodu přímo ke stromům.

„Lidé, kteří plní alternativní tresty, navozili ke všem nově vysazeným stromkům štěpky a rozhrnuli je okolo kmene. Vrstva drobných kousků dřeva udrží po zalití vláhu na delší dobu, neprorůstá jí plevel a při rozkládání obohacuje půdu o potřebné živiny,“ vysvětlil Pokorský.
Nejméně vláhy v půdě je podle ekologů mezi jízdárnou Cavalo a Kosteleckou ulicí. Důvodem je rozrůstající se městská aglomerace. „Když se nedaleko stavělo sídliště a hloubila se v šesti metrech kanalizace, došlo k přerušení přívodu vody od Záhoří. Následně pak začaly usychat javory a borovice,“ poznamenal člen svazu ochránců přírody Ivo Abrahámek.