"Poslední zmínka o sjíždění Hloučely se datuje do doby před deseti lety. Zdálo se mi jako dobrý nápad tuhle tradici obnovit a tak jsem oslovila Povodí Moravy, zda by bylo možné zvýšit průtok z Plumlovské přehrady a podařilo se," uvedla předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova Milada Sokolová. Společně s Okrašlovacím spolkem se na organizaci bude velkou měrou podílet Sportcentrum DDM Prostějov.

Známy už jsou veškeré organizační záležitosti.

"Sraz těch, kdo budou chtít vodu sjet, bude u fotbalového hřiště ve Vrahovicích, kde se zaparkují auta a kde bude i cíl celého sjezdu. My účastníky následně přepravíme do Mostkovic, kde bude nedaleko silnice na Ohrozim start. Tam nasednou zájemci do lodí, které jim budou po přihlášení formou e-mailu a zaplacení registračního poplatku a poplatku za půjčení lodě zapůjčeny. Po přihlášení na e-mail obdrží zájemci číslo účtu, na který je nutné částky uhradit předem. Účastníci mohou také přijet s vlastními loděmi a splout si naši náročnou Hloučelu," popsal Jiří Novák ze Sportcentra.

Zvýšení hladiny řeky Hloučely se plánuje v době od 9 do 15 hodin.

Zájemci se musí registrovat na e-mailu sjezd.hloucely@seznam.cz, a to do 1.6.2018.

"Registrace pro jednotlivce je padesát korun, za půjčení lodi je stanovena taxa 150 korun na osobu. Registrovat se musí i ti, kdo pojedou na vlastní lodi, nejen kvůli uhrazení registračního poplatku, ale také abychom mohli zajistit prodej dostatečného množství občerstvení v místě dojezdu," dodala Milada Sokolová.

Akce se uskuteční pod záštitou primátorky Aleny Raškové, političky Zdravého města Prostějov: „Vzhledem k tomu, že jsem s vodou velký kamarád, tak mě velmi těší, že se tradice sjezdu řeky Hloučely opět obnovuje a doufám, že akce bude úspěšná a bude pokračovat v dalších letech“, uvedla primátorka Rašková.