Nápad na sjetí prostějovské říčky Hloučely sklidil velký ohlas. Hlásili se vodáci z celé republiky a krátce po zveřejnění termínu byla kapacita prakticky naplněna.

„Měli jsme předběžně domluvených okolo čtyřiceti lodí. Během týdne byly všechny rezervovány,“ potvrzuje Milada Sokolová.

ČERVEN NEKLAPNE

Dnes už je jisté, že plánovaný termín 16. června padá. Povodí Moravy termín odsouhlasilo. Včera ovšem informovalo, že rozumnější by s ohledem na sucho, byl přesun termínu na podzim.

„V současné době opravdu není celková situace dobrá a jsme nuceni připravovat řadu opatření k omezení negativních dopadů sucha. I když jsou v současné době VD Plumlov cca čtyři centimetry pod maximálnou zásobní hladinou, lze očekávat postupné zhoršování stavu. Naším propočtem by zvýšení odtoku na sedm metrů krychlových po dobu čtyř hodin znamenalo pokles hladiny na VD o cca dvacet pět centimetrů,“ sdělil organizátorům David Fína, technicko-provozní ředitel Povodí Moravy a dodal: „Pokud to podmínky dovolí, rádi vám v budoucnu vyhovíme při plánování podobných akcí.“

ROZUM ZVÍTĚZIL

Okrašlovací spolek ústy Milady Sokolové, tento argument bere a souhlasí.

„Samozřejmě si uvědomuji, že i náš region je několik let ohrožen nedostatkem srážek a tudíž vody. V žádném případě bychom akcí nechtěli ohrozit plaveckou a rybářskou sezónu, či stát za ekologickou katastrofou. Proto jsme návrh Povodí na odklad ihned akceptovali,“ uvedla Sokolová.

REGISTRACE PLATÍ

„Ráda bych upozornila všechny, kdo se na sjezd přihlásili a zaplatili registrační poplatek a poplatek za půjčení lodě, aby zvážili svou účast v podzimní akci. Pokud nebudou chtít jet, peníze jim pošleme zpět na účet. Jinak bychom je na účtu ponechali, abychom předešli zbytečné administrativě,“ dodala Milada Sokolová.