V minulosti se však plavci museli potýkat na přehradě s méně lákavou vodou ke koupání.

Příkladem může být loňský rok, kdy začátkem srpna vyhlásila Krajská hygienická stanice v Olomouci zákaz koupání.

"Do doby provedení revitalizace přehrady lze konstatovat, že sinice byly příčinou zhoršené jakosti vody ke koupání. Po provedené revitalizaci se jakost vody zlepšila, nicméně na definitivní vyhodnocení je ještě brzy. Krajská hygienická stanice nepovažuje dosud získaná data za dostatečné množství laboratorních rozborů vzorků vod," uvedla za prostějovské hygieniky Eva Čehovská.

Měření provádějí pracovníci Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Výsledky pak uveřejňují hygienici koncem téhož týdne, kdy k odběru vzorků dochází.

Informace o stavu koupacích vod přinášejí v týdnu, kdy se provádí měření hygienici na svém webu www.khsolc.cz v sekci "občanům". Ovšem nejen zde se lidé dočtou, jaký je aktuální stav.

"Informační tabule, která je umístěna na pláži U Vrbiček se každoročně aktualizuje o povinná data, a to před zahájením koupací sezóny," upozornila Eva Čehovská.